So sánh sản phẩm
Điện trở 3R3 2W 3R3 3.3R2W3.3R 1%

Điện trở 3R3 2W 3R3 3.3R2W3.3R 1%

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này ( 0)
 • Mã sản phẩm:
 • 3R32W-NTE
 • Tên: Điện trở 3R3 2W 3R3 3.3R2W3.3R 1%
  Mã: 3R32W
 • 1.000 VND
 • Số lượng 1 - 9 10 - 29 30 - 49 50 - 99 100 - 10000
  Giá 1000 900 810 730 660
 • Đơn vị tính
 • Con
 • Còn 100 sp - Điện thoại:: - - Cửa hàng vatgia
Số lượng
Điện trở 3R3 2W 3R3 3.3R2W3.3R 1%
Mã: 3R32W
3R32W
Tags: 3R32W