So sánh sản phẩm
5557 5559 12P Connector 12P 2x6P 4.2mm cả bộ đực+cái+chân cắm sắt (terminal), đầu cắm 12 chân, Jack 12 chân, giắc 12 châ

5557 5559 12P Connector 12P 2x6P 4.2mm cả bộ đực+cái+chân cắm sắt (terminal), đầu cắm 12 chân, Jack 12 chân, giắc 12 châ

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này ( 0)
 • Mã sản phẩm:
 • 5557-5559-12P-888
 • Tên: 5557 5559 12P Connector 12P 2x6P 4.2mm cả bộ đực+cái+chân cắm sắt (terminal), đầu cắm 12 chân, Jack 12 chân, giắc 12 chân
  Mã: 5557-5559-12P
 • 9.500 VND
 • Số lượng
  Giá
 • Đơn vị tính
 • Con
 • Còn 100 sp - Điện thoại:: - - Cửa hàng vatgia
Số lượng
5557 5559 12P Connector 12P 2x6P 4.2mm cả bộ đực+cái+chân cắm sắt (terminal), đầu cắm 12 chân, Jack 12 chân, giắc 12 chân
Mã: 5557-5559-12P
Keywords: Molex 5557 5559 12P; zắc cắm 12P 
Phân nhóm: Connector 12P\
5557-5559-12P