So sánh sản phẩm
ACS712ELCTR-20A-T ACS712TELC-20A ACS712T-ELC-20A ACS712-20A SOP8 Cảm Biến Dòng 5A

ACS712ELCTR-20A-T ACS712TELC-20A ACS712T-ELC-20A ACS712-20A SOP8 Cảm Biến Dòng 5A

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này ( 0)
  • Mã sản phẩm:
  • ACS712ELCTR-20A-T
  • Mã: ACS712ELCTR-20A-T
  • 38.500 VND
  • Số lượng 1 - 9 10 - 29 30 - 49 50 - 99 100 - 10000
    Giá 38500 34200 30800 27800 25000
  • Đơn vị tính
  • Con
  • Còn 94 sp - Điện thoại:: - - Cửa hàng vatgia
Số lượng
ACS712ELCTR-20A-T ACS712TELC-20A ACS712T-ELC-20A ACS712-20A SOP8 Cảm Biến Dòng 5A
Mã: ACS712ELCTR-20A-T
Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
ACS712ELCTR-20A-T