So sánh sản phẩm
CC1215 APT-CC1215 TO3PL IC (TM)

CC1215 APT-CC1215 TO3PL IC (TM)

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này ( 0)
 • Mã sản phẩm:
 • CC1215-TM-210
 • Tên: CC1215 APT-CC1215 TO3PL IC (TM)
  Mã: CC1215
  Kiểu chân: 3 chân cắm TO-3PL
  Xuất xứ: Hàng tháo máy
 • 155.000 VND
 • Số lượng 1 - 9 10 - 29 30 - 49 50 - 99 100 - 10000
  Giá 155000 139500 126000 113000 102000
 • Đơn vị tính
 • Con
 • Còn 100 sp - Điện thoại:: - - Cửa hàng vatgia
Số lượng
CC1215 APT-CC1215 TO3PL IC (TM)
Mã: CC1215
Kiểu chân: 3 chân cắm TO-3PL
Xuất xứ: Hàng tháo máy
CC1215-TM-210