So sánh sản phẩm
DIODE CẦU 2 PHA
 • KBPC1010 Cầu chỉnh lưu, diode cầu 10A 1000V

  20.500 VND
  KBPC1010 Cầu chỉnh lưu, diode cầu 10A 1000V
  Mã: KBPC1010
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • KBU1010 Diode cầu chỉnh lưu 10A 1000V dẹt chân cắm tròn

  5.500 VND
  KBU1010 Diode cầu chỉnh lưu 10A 1000V dẹt chân cắm tròn
  Mã: KBU1010
  Hãng sx: SEP

   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • D25XB 80 D25XB80 D25SB 80 D25SB80 Diode cầu 25A 800V, diode cầu chình lưu, diode chỉnh lưu cầu

  7.500 VND
  D25XB80 D25XB 80 D25SB 80 D25SB80 Diode cầu 25A 800V, diode cầu chình lưu, diode chỉnh lưu cầu
  Mã: D25XB80
  Kiểu chân: cắm dẹt
  HOTLINE: 0971 117 589
 • D3SBA60 D3SB60 Diode cầu chình lưu 3A 600V

  12.000 VND
  D3SBA60 D3SB60 Diode cầu chình lưu 3A 600V
  Mã: D3SB60
  Kiểu chân: cắm, dẹt
  Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • D20XB 80 D20XB80 Diode cầu chình lưu 20A 800V

  9.000 VND
  Hết hàng
  D20XB 80 D20XB80 Diode cầu chình lưu 20A 800V Mã: D20XB80 Kiểu chân: cắm, dẹt Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ​S35VB100 Diode cầu 35A 1000V

  23.500 VND
  S35VB100 Diode cầu 35A 1000V Mã: S35VB100 Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ​D25XB100 Diode chỉnh lưu cầu 25A 1000V

  5.500 VND
  D25XB100 Diode chỉnh lưu cầu 25A 1000V Mã: D25XB100 Kiểu chân: 4 chân dẹt Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • KBL608 6A 800V

  5.000 VND
  KBL608 6A 800V
  HOTLINE: 0971 117 589
 • kbp206-kbp206g 2A 600V

  2.500 VND
  kbp206-kbp206g 2A 600V
  HOTLINE: 0971 117 589
 • KBJ608G 6A 800V

  6.000 VND
  KBJ608G 6A 800V
  HOTLINE: 0971 117 589
 • D5SBA60 D5SB60 5A 600V

  8.500 VND
  D5SBA60 D5SB60 5A 600V
  HOTLINE: 0971 117 589
 • KBJ406G KBJ406 3A

  6.000 VND
  KBJ406G KBJ406 3A
  HOTLINE: 0971 117 589
 • GBPC5010 50A 1000V

  18.000 VND
  GBPC5010 50A 1000V
  HOTLINE: 0971 117 589
 • 26MT160

  83.000 VND
  HOTLINE: 0971 117 589
 • KBL410 4A 1000V

  4.500 VND
   KBL410 4A 1000V
  HOTLINE: 0971 117 589
 • DB104S 1A 400V

  3.000 VND
  DB104S 1A 400V
  HOTLINE: 0971 117 589
 • KBPC5010 50A 1000V

  15.500 VND
  KBPC5010 50A 1000V
  HOTLINE: 0971 117 589
 • DB107S 1A 1000V

  1.500 VND
  DB107S Cầu đi ốt 1A 1000V Mã: DB107S  Kiểu chân: SOP-4 Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • D3SBA60 D3SB60 3A 600V

  6.000 VND
   D3SBA60 D3SB60 3A 600V 
  HOTLINE: 0971 117 589
 • MB10M 1A 1000V

  1.000 VND
  MB10M 1A 1000V
  HOTLINE: 0971 117 589
 • KBL406 4A 600V

  4.500 VND
  KBL406 4A 600V
  HOTLINE: 0971 117 589
 • GBU6J 6A 600V

  6.000 VND
  GBU6J 6A 600V 
  HOTLINE: 0971 117 589
 • D5SBA20

  8.500 VND
  D5SBA20
  HOTLINE: 0971 117 589
 • D10XB80 Cầu Diode dẹt 10A 800V

  7.500 VND
  D10XB80 Cầu Diode dẹt 10A 800V
  Mã: D10XB80
  Kiểu chân: cắm 4 chân dẹt
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • DB107 1A 1000V

  1.500 VND
  DB107 Đi ốt cầu 1A 1000V  kiểu chân: cắm DIP-4 Mã: DB107 Xuất Xứ: Chính Hãng  
  HOTLINE: 0971 117 589
 • MB6S 0.5A 600V

  2.000 VND
  MB6S  0.5A 600V
  HOTLINE: 0971 117 589
 • 26MB160A

  124.500 VND
  26MB160A
  HOTLINE: 0971 117 589
 • SIVB20

  48.500 VND
  SIVB20
  HOTLINE: 0971 117 589
 • KBJ2510 25A 1000V

  8.000 VND
  KBJ2510 25A 1000V 
  HOTLINE: 0971 117 589
 • FA60RFBI

  38.000 VND
  FA60RFBI
  HOTLINE: 0971 117 589

Hiển thị từ 1 đến 30 trên 38 bản ghi - Trang số 1 trên 2 trang