So sánh sản phẩm
DIODE CHỈNH LƯU
 • GBJ3510 KBJ3510 Diode cầu 35A 800V, diode cầu chình lưu, diode chỉnh lưu cầu

  15.000 VND
  GBJ3510 KBJ3510 Diode cầu 35A 800V, diode cầu chình lưu, diode chỉnh lưu cầu
  Mã: GBJ3510
  Kiểu chân: cắm dẹt
  Hàng tương đương: KBJ3510 = GBJ3510 = PB3510 = D35SB100 D35XB 80 D35XB80 D35SB 80 
  HOTLINE: 0971 117 589
 • 1N5408 IN5408 DO27 Diode chỉnh lưu 3A 1000V

  800 VND
  1N5408 IN5408 DO27 Diode chỉnh lưu 3A 1000V
  Mã: 1N5408
  Kiểu chân: cắm 2 chân DO-27
  Xuất xứ: Hàng mới
  Phân nhóm: Diode chỉnh lưu
  Hàng tương đương: IN5408
  HOTLINE: 0971 117 589
 • KBJ408G KBJ408 Diode cầu 4A 800V, diode cầu chình lưu, diode chỉnh lưu cầu

  13.000 VND
  KBJ408G KBJ408 Diode cầu 4A 800V, diode cầu chình lưu, diode chỉnh lưu cầu
  Mã: KBJ408G
  Kiểu chân: 4 chân cắm dẹt
  Phân nhóm: Diode cầu 4A
  HOTLINE: 0971 117 589
 • GBPC2510W Diode chỉnh lưu cầu 25A 1600V chân tròn

  20.000 VND
  GBPC2510W Diode chỉnh lưu cầu 25A 1600V chân tròn
  Mã: GBPC2510W
  Kiểu chân: cắm tròn
  Thương hiệu: SEP
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • KBPC3516 Diode chỉnh lưu cầu 3 pha 35A 1600V chân tròn

  25.000 VND
  KBPC3516 Diode chỉnh lưu cầu 3 pha 35A 1600V chân tròn
  Mã: KBPC3516
  Kiểu chân: 4 chân cắm tròn
  Thương hiệu: SEP
  HOTLINE: 0971 117 589
 • D20SB 80 D20SB80 Diode cầu chình lưu 20A 800V

  9.000 VND
  D20SB 80 D20SB80 Diode cầu chình lưu 20A 800V
  Mã: D20SB80
  Kiểu chân: cắm, dẹt
  Hàng tương đương: GBJ2510, D20SB80, D20XB80, D20XB80
  Phân nhóm: Diode cầu 20A
  HOTLINE: 0971 117 589
 • DB207 DIP4 Diode chỉnh lưu cầu 2A 1000V chân cắm (Đi ốt chỉnh lưu cầu 2A 1000V)

  1.500 VND
  DB207 DIP4 Diode chỉnh lưu cầu 2A 1000V chân cắm (Đi ốt chỉnh lưu cầu 2A 1000V)
  Mã: DB207
  kiểu chân: cắm DIP-4
  Thương hiệu: SEP
  Xuất xứ: chính hãng;
  Hàng tương đương: Cầu 2A, cầu vuông 2A, chỉnh lưu cầu 2A
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ER1J DO214A Diode chỉnh lưu 1A 600V Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes

  300 VND
  ER1J DO214A Diode chỉnh lưu 1A 600V Superfast Recovery SMD Rectifier Diodes
  Kiểu chân: dán DO-214
  Mã: ER1J
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • RUR860 RURD860S TO252 Diode chỉnh lưu 8A 600V SILICON, RECTIFIER DIODE

  13.000 VND
  RUR860 RURD860S TO252 Diode chỉnh lưu 8A 600V SILICON, RECTIFIER DIODE
  Mã: RUR860
  Kiểu chân: 3 chân dán TO-252
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • GBPC3510W Cầu diode chỉnh lưu 35A 1000V chân tròn

  19.000 VND
  GBPC3510W Cầu diode chỉnh lưu 35A 1000V chân tròn
  Mã: GBPC3510W
  Kiểu chân: 4 chân tròn
  Xuất xứ: Hàng mới
  Thương hiệu: SEP
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • D25XB100 Diode chỉnh lưu cầu 25A 1000V(TM)

  11.000 VND
  D25XB100 Diode chỉnh lưu cầu 25A 1000V(TM)
  Mã: D25XB100
  Kiểu chân: 4 chân dẹt
  Dùng cho: Vật tư bếp từ
  Phân nhóm: Diode Cầu
   
  HOTLINE: 0971 117 589