So sánh sản phẩm
DIODE-DIODE CẦU
 • 1N4148 IN4148 LL34 Diode 1N4148 dán

  200 VND
  1N4148 IN4148 LL34 Diode 1N4148 dán
  Mã: 1N4148-LL34
  Kiểu chân: dán LL34
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • GBPC3510W Cầu diode chỉnh lưu 35A 1000V chân tròn

  16.500 VND
  GBPC3510W Cầu diode chỉnh lưu 35A 1000V chân tròn
  Mã: GBPC3510W
  Kiểu chân: 4 chân tròn
  Xuất xứ: Hàng mới
  Thương hiệu: SEP
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HER107 RS1M SMA DO-214AC Diode xung dán 1A 1000V

  300 VND
  HER107 RS1M SMA DO-214AC Diode xung dán 1A 1000V
  Kiểu chân: dán SMA DO-214AC
  Mã: HER107-RS1M
  Hàng tương đương: HER107 UF4007 RS1M
  Phân nhóm: Đi ốt-DIODE->Diode xung
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • D25XB100 Diode chỉnh lưu cầu 25A 1000V(TM)

  11.000 VND
  D25XB100 Diode chỉnh lưu cầu 25A 1000V(TM)
  Mã: D25XB100
  Kiểu chân: 4 chân dẹt
  Dùng cho: Vật tư bếp từ
  Phân nhóm: Diode Cầu
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • BY228 SOD64 Diode phục hồi nhanh 5A 1500V

  4.500 VND
  BY228 SOD64 Diode phục hồi nhanh 5A 1500V
  Mã: BY228
  Kiểu chân: 2 chân cắm SOD-64
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • SKD31/04 SKD31-04 Cầu diode chỉnh lưu 3 pha 31A 400V, cầu 3 pha

  Liên hệ
  SKD31/04 SKD31-04 Cầu diode chỉnh lưu 3 pha 31A 400V, cầu 3 pha
  Mã: SKD31-04
  Thương hiệu: SEMIKRON
  Xuất xứ: Hàng mới
  Phân nhóm: Module cầu chỉnh lưu
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • KBPC5016 Diode chỉnh lưu cầu 3 pha 50A 1600V chân dẹt

  38.500 VND
  KBPC5016 Diode chỉnh lưu cầu 3 pha 50A 1600V chân dẹt
  Mã: KBPC5016
  Kiểu chân: cắm dẹt 4 chân
  HOTLINE: 0971 117 589
 • 1N4734A Diode Zener 5V6 1W

  500 VND
  1N4734A Diode Zener 5V6 1W
  Mã: 1N4734A
  Kiểu chân: cắm DO-41

   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • MT3516W Diode chỉnh lưu cầu 3 pha 35A 1600V chân tròn

  102.000 VND
  MT3516W Diode chỉnh lưu cầu 3 pha 35A 1600V chân tròn
  Mã: MT3516W
  Kiểu chân: cắm 4 chân tròn
  Thương hiệu: SEP
  HOTLINE: 0971 117 589
 • 1N4448 DO35 Diode 150mA 75V

  500 VND
  1N4448 DO35 Diode 150mA 75V
  Mã: 1N4448
  Kiểu chân: cắm 2 chân DO-35
  Xuất xứ: Hàng mới 
  HOTLINE: 0971 117 589
 • U8100E MURU8100E TO220 Diode phục hồi nhanh

  19.500 VND
  U8100E MURU8100E TO220 Diode phục hồi nhanh
  Mã: U8100E
  Kiểu chân: cắm 2 chân TO-220
  Xuất xứ: Hàng mới
  Thương hiệu: ON
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • SKIIP22NAB125T12 22NAB125T12 Chỉnh lưu cầu 3 pha

  Liên hệ
  SKIIP22NAB125T12 22NAB125T12 Chỉnh lưu cầu 3 pha
  Mã: 22NAB125T12
  Xuất xứ: Hàng mới
  Thương hiệu: SEMIKRON
  HOTLINE: 0971 117 589
 • STTH30R03CW STTH3003CW TO247 Diode đấu đầu KC 30A 300V

  25.000 VND
  STTH30R03CW STTH3003CW TO247 Diode đấu đầu KC 30A 300V
  Mã: STTH30R03CW
  Kiểu chân: 3 chân cắm TO-247
  Thương hiệu: ST
  Xuất xứ: Hàng mới 90%
  Phân nhóm: TO-247 Diode, Diode đấu đầu
  HOTLINE: 0971 117 589
 • 1N5408 IN5408 DO27 Diode chỉnh lưu 3A 1000V

  1.000 VND
  1N5408 IN5408 DO27 Diode chỉnh lưu 3A 1000V
  Mã: 1N5408
  Kiểu chân: cắm 2 chân DO-27
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • KBPC1010 Cầu chỉnh lưu, diode cầu 10A 1000V

  20.500 VND
  KBPC1010 Cầu chỉnh lưu, diode cầu 10A 1000V
  Mã: KBPC1010
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TDA1308 TDA1308T SOP8 IC Driver, Class AB stereo headphone driver

  4.500 VND
  TDA1308 TDA1308T SOP8 IC Driver, Class AB stereo headphone driver
  Mã: TDA1308
  Kiểu chân: dán 8 chân SOP-8
  Xuất xứ: Hàng mới
  Thương hiệu: NXP
  HOTLINE: 0971 117 589
 • FAN73892MX FAN73892M FAN73892 SOP28 IC DRIVER

  40.500 VND
  FAN73892MX FAN73892M FAN73892 SOP28 IC DRIVER, 3-Phase Half-Bridge Gate-Drive IC
  Mã: FAN73892
  Kiểu chân: 28 chân dán SOP-28
  Thương hiệu: FAIRCHILD
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ACS712ELCTR-20A-T ACS712TELC-20A ACS712T-ELC-20A ACS712-20A SOP8 Cảm Biến Dòng 5A

  38.500 VND
  ACS712ELCTR-20A-T ACS712TELC-20A ACS712T-ELC-20A ACS712-20A SOP8 Cảm Biến Dòng 5A
  Mã: ACS712ELCTR-20A-T
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • SKBPC5016 Diode chỉnh lưu cầu 3 pha 50A 1600V chân dẹt

  36.500 VND
  SKBPC5016 Diode chỉnh lưu cầu 3 pha 50A 1600V chân dẹt
  Mã: SKBPC5016
  Kiểu chân: cắm dẹt
  Thương hiệu: SEP
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • FML22S TO220F Diode đấu đầu 10A 200V, Ultra-Fast-Recovery Rectifier Diodes

  14.500 VND
  FML22S TO220F Diode đấu đầu 10A 200V, Ultra-Fast-Recovery Rectifier Diodes
  Mã: FML22S
  Kiểu chân: cắm 3 chân TO-220F
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • KBU1010 Diode cầu chỉnh lưu 10A 1000V dẹt chân cắm tròn

  5.500 VND
  KBU1010 Diode cầu chỉnh lưu 10A 1000V dẹt chân cắm tròn
  Mã: KBU1010
  Hãng sx: SEP

   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • KBP206 Cầu diode dẹt chân tròn 2A 600V

  2.000 VND
  KBP206 Cầu diode dẹt chân tròn 2A 600V
  Mã: KBP206
  Kiểu chân: cắm 3 chân tròn
  Hàng tương đương: KBP210
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • RU3A Diode xung 2A 800V

  1.500 VND
  RU3A Diode xung 2A 800V
  Mã: RU3A-TM
  HOTLINE: 0971 117 589
 • D25XB 80 D25XB80 D25SB 80 D25SB80 Diode cầu 25A 800V, diode cầu chình lưu, diode chỉnh lưu cầu

  8.500 VND
  D25XB80 D25XB 80 D25SB 80 D25SB80 Diode cầu 25A 800V, diode cầu chình lưu, diode chỉnh lưu cầu
  Mã: D25XB80
  Kiểu chân: cắm dẹt
  HOTLINE: 0971 117 589
 • D3SBA60 D3SB60 Diode cầu chình lưu 3A 600V

  12.000 VND
  D3SBA60 D3SB60 Diode cầu chình lưu 3A 600V
  Mã: D3SB60
  Kiểu chân: cắm, dẹt
  Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • D20SB 80 D20SB80 Diode cầu chình lưu 20A 800V

  9.500 VND
  D20SB 80 D20SB80 Diode cầu chình lưu 20A 800V Mã: D20SB80 Kiểu chân: cắm, dẹt Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • D20XB 80 D20XB80 Diode cầu chình lưu 20A 800V

  9.500 VND
  Hết hàng
  D20XB 80 D20XB80 Diode cầu chình lưu 20A 800V Mã: D20XB80 Kiểu chân: cắm, dẹt Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ​S35VB100 Diode cầu 35A 1000V

  23.500 VND
  S35VB100 Diode cầu 35A 1000V Mã: S35VB100 Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ​D25XB100 Diode chỉnh lưu cầu 25A 1000V

  5.500 VND
  D25XB100 Diode chỉnh lưu cầu 25A 1000V Mã: D25XB100 Kiểu chân: 4 chân dẹt Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • 6RI100G-160 Diode cầu 3 pha 100A 1600V

  250.000 VND
  6RI100G-160 Diode cầu 3 pha 100A 1600V
  Mã: 6RI100G-160
  Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589

Hiển thị từ 1 đến 30 trên 99 bản ghi - Trang số 1 trên 4 trang