So sánh sản phẩm
DIODE-DIODE CẦU
 • CL01-12 Diode lò vi sóng

  5.500 VND
  CL01-12 Diode lò vi sóng
  Mã: CL01-12
  Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • BY329X-1500S BY329X TO220 Damper diode fast, high-voltage 6A 1500V

  16.000 VND
  BY329X-1500S BY329X TO220 Damper diode fast, high-voltage 6A 1500V
  Mã: BY329X-1500S
  Kiểu chân: cắm TO-2202
  Xuất xứ: Hàng tháo máy 
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ​BY228 Diode

  8.000 VND
  BY228 Diode
  Mã: BY228
  Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ​HER308 DO41 Diode xung 3A 1000V. High Efficient Rectifiers

  1.500 VND
  HER308 DO41 Diode xung 3A 1000V. High Efficient Rectifiers
  Mã: HER308
  Kiểu chân: cắm DO-41
  Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • SK1/16 Diode chỉnh lưu 1.45A 1600V, SILICON RECTIFIER DIODE, chân cắm (hàng nhập khẩu)

  75.000 VND
  SK1/16 Diode chỉnh lưu 1.45A 1600V, SILICON RECTIFIER DIODE, chân cắm (hàng nhập khẩu); Mã: SK1/16; Kiểu chân: cắm; Hàng tương đương: SKA3/17 SKA3/13 SK1/16 SK3/16
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ZMM4V3 1206 LL34 1/2W Diode zener 4V3 0.5W

  300 VND
  ZMM4V3 1206 LL34 1/2W Diode zener 4V3 0.5W
  Mã: ZMM4V3 
  Kiểu chân: Dán
  Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • IN4148 1N4148WS T4 SOD323 0805 Diode 1N4148 dán

  500 VND
  IN4148 1N4148WS T4 SOD323 0805 Diode 1N4148 dán
  Mã: 1N4148WS-T4
  Kiểu chân: dán SOD323 0805
  Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ​P6KE18CA Diode Zener 18V/600W

  1.500 VND
  P6KE18CA Diode Zener 18V/600W
  Mã: P6KE18CA
  Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • 2045G B2045CT MBR2045CT MBRF2045CTG B2045G TO220F Diode đấu đầu 20A 45V, Switch-mode Schottky Power Rectifier

  5.500 VND
  2045G B2045CT MBR2045CT MBRF2045CTG B2045G TO220F Diode đấu đầu 20A 45V, Switch-mode Schottky Power Rectifier
  Mã: STPS2045
  Kiểu chân: TO-220F
  Thương hiệu: ON
  Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • 10A10 10A1000V

  2.000 VND
  10A10 10A1000V
  Mã: 10A10
  Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ​SF1600-TAP SF1600V SF1600 SOD57 Diode xung 1A 1600V

  4.500 VND
  SF1600-TAP SF1600V SF1600 SOD57 Diode xung 1A 1600V
  Mã: SF1600V
  Kiểu chân: 2 dán SOD-57
  Thương hiệu: VISHAY
  Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ​1.5KE170CA 1.5KE170A Diode Zener 170V

  3.000 VND
  1.5KE170CA 1.5KE170A Diode Zener 170V
  Mã: 1.5KE170A 
  Kiểu chân: cắm
  Xuất thân: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • 1.5KE24CA 1.5KE24A Diode Zener 24V

  3.000 VND
  1.5KE24CA 1.5KE24A Diode Zener 24V;
  Mã:  1.5KE24A 
  Kiểu chân: cắm
  Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • 1.5KE440CA 1.5KE440A Diode Zener 440V

  4.500 VND
  1.5KE440CA 1.5KE440A Diode Zener 440V
  Mã: 1.5KE440A 
  Kiểu chân: cắm
  Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ​1.5KE120CA 1.5KE120A Diode Zener 120V

  2.500 VND
  1.5KE120CA 1.5KE120A Diode Zener 120V;
  Mã:  1.5KE120A 
  Kiểu chân: cắm
  Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ​1.5KE12CA 1.5KE12A Diode Zener 12V

  3.000 VND
  1.5KE12CA 1.5KE12A Diode Zener 12V
  Mã:  1.5KE12A
  Kiểu chân: cắm
  Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ​1.5KE550CA 1.5KE550A Diode Zener 550V

  5.500 VND
  1.5KE550CA 1.5KE550A Diode Zener 550V
  Mã: 1.5KE550CA
  Kiểu chân: cắm
  Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ​1.5KE82CA 1.5KE82A Diode Zener 82V

  3.000 VND
  1.5KE82CA 1.5KE82A Diode Zener 82V
  Mã: 1.5KE82CA
  Kiểu chân: cắm
  Xuất xứ: Chính hãng
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ​1.5KE220CA 1.5KE220A Diode Zener 220V

  5.500 VND
  1.5KE220CA 1.5KE220A Diode Zener 220V
  Mã:1.5KE220A
  Kiểu chân: cắm
  Keywords: Zener 220V, đi ốt zener 220V, đi ốt ổn áp 220V
  Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • 1.5KE100CA 1.5KE100A Diode Zener 100V

  2.500 VND
  1.5KE100CA 1.5KE100A Diode Zener 100V
  Kiểu chân: cắm
  Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • 1.5KE150CA 1.5KE150A Diode Zener 150V

  2.500 VND
  1.5KE150CA 1.5KE150A Diode Zener 150V
  Kiểu chân: cắm;
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • RU2A Diode xung 3A 1500V (TM)

  3.000 VND
  RU2A Diode xung 3A 1500V (TM)
  Mã: RU4A-OLD
  Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ​RU4A Diode xung 3A 1500V (TM)

  3.000 VND
  RU4A Diode xung 3A 1500V (TM)
  Mã: RU4A-OLD
  Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HER208G HER208 DO15 Diode xung 2A 1000V, HIGH EFFICIENCY RECTIFIER

  2.000 VND
  HER208G HER208 DO15 Diode xung 2A 1000V, HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
  Mã: HER208
  Kiểu chân: cắm DO-15
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • BZX84C15V Y4 Diode Zener 15V 0.3W

  500 VND
  BZX84C15V Y4 Diode Zener 15V 0.3W; Kiểu chân: dán SOT-23; Mã: BZX84C15V-Y4
  HOTLINE: 0971 117 589
 • BZX84C18V BZX84C18 BZX84-C18 Y6 SOT23 Diode Zener 18V 0.35W

  500 VND
  BZX84C18V BZX84C18 BZX84-C18 Y6 SOT23 Diode Zener 18V 0.35W; Mã: BZX84C18; Kiểu chân: dán 3 chân SOT-23; Dùng cho: Biến tần, Servo Driver; Hàng tương đương: Diode zener 3 chân, diode dán 3 chân, diode 3 chân dán, đi ốt 3 chân dán, đi ốt dán 3 chân, đi ốt dán 18V; diode 181, diode 182, diode 183, Diode zener Y6, đi ốt Y6 SOT-23
  HOTLINE: 0971 117 589
 • FR157 DO41 Diode xung 1.5A 1000V

  500 VND
  FR157 DO41 Diode xung 1.5A 1000V; Mã: FR157; Kiểu chân: cắm DO-41
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TVS P6KE12CA DO15 Zener 12V 600W

  1.000 VND
  TVS P6KE12CA DO15 Zener 12V 600W; Mã: P6KE12CA; Kiểu chân: cắm DO-15
  HOTLINE: 0971 117 589
 • STTH20W02CW TO247 Diode Đấu Đầu 2x10A 200V 20nS, Turbo 2 ultrafast high voltage rectifier

  98.000 VND
   STTH20W02CW TO247 Diode Đấu Đầu 2x10A 200V 20nS, Turbo 2 ultrafast high voltage rectifier; Mã: STTH20W02CW; Kiểu chân: 3 chân cắm TO-247
  HOTLINE: 0971 117 589
 • SF20L60U F20L60U TO220F-2 Diode 20A 600V

  4.000 VND
  SF20L60U F20L60U TO220F-2 Diode 20A 600V; Mã: F20L60U; Kiểu chân: 2 chân cắm TO-220F-2
  HOTLINE: 0971 117 589

Hiển thị từ 91 đến 120 trên 122 bản ghi - Trang số 4 trên 5 trang