So sánh sản phẩm
DIODE XUNG
 • DSEI30-06A TO247 Diode xung 30A 600V, Fast Recovery

  42.500 VND
  DSEI30-06A TO247 Diode xung 30A 600V, Fast Recovery
  Mã: DSEI30-06A
  Kiểu chân: 2 chân cắm TO-247
  Thương hiệu: IXYS
  Phân nhóm: Diode xung, TO-247 DIODE
  HOTLINE: 0971 117 589
 • BY329X-1500S BY329X TO220 Diode xung, Damper diode fast, high-voltage 6A 1500V

  7.500 VND
  BY329X-1500S BY329X TO220 Diode xung, Damper diode fast, high-voltage 6A 1500V
  Mã: BY329X-1500S
  Kiểu chân: cắm TO-220-2
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • FR257 DO27 Diode xung 2.5A 1000V

  900 VND
  FR257 DO27 Diode xung 2.5A 1000V
  Mã: FR257
  Kiểu chân: cắm DO-27
  Phân nhóm: Diode xung
  HOTLINE: 0971 117 589
 • RU4A RU4B RU4C Diode xung 3A 600V High Frequency Rectification

  2.000 VND
  RU4A RU4B RU4C Diode xung 3A 600V High Frequency Rectification
  Mã: RG4
  Kiểu chân: cắm
  HOTLINE: 0971 117 589
 • U860G MUR860G TO220 Diode xung 8A 600V

  10.500 VND
  U860G MUR860G TO220 Diode xung 8A 600V
  Mã: U860
  Kiểu chân: 2 chân cắm TO-220-2
  Xuất xứ: Hàng mới
  Thương hiệu: ON
  HOTLINE: 0971 117 589
 • RGP02-18E RGP02-18 DO-41 Diode 0.5A 1800V

  1.500 VND
  RGP02-18E RGP02-18 DO-41 Diode 0.5A 1800V
  Mã: RGP02-18E
  Kiểu chân: cắm DO-41
  Hàng tương đương: RGP02-12E, RGP02-12E, RGP02-16, RGP02-16E
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HER107 RS1M SMA DO-214AC Diode xung dán 1A 1000V

  300 VND
  HER107 RS1M SMA DO-214AC Diode xung dán 1A 1000V
  Kiểu chân: dán SMA DO-214AC
  Mã: HER107-RS1M
  Hàng tương đương: HER107 UF4007 RS1M
  Phân nhóm: Đi ốt-DIODE->Diode xung
   
  HOTLINE: 0971 117 589