So sánh sản phẩm
PHOTO-IC
 • HCPL-7860L HP7860L A7860L SOP8 Photo-IC, Photocoupler opto cách ly quang

  11.000 VND
  HCPL-7860L HP7860L A7860L SOP8 Photo-IC, Photocoupler opto cách ly quang
  Mã: A7860L
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Xuất xứ: Hàng mới
  Thương hiệu: AVAGO
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-7860L HP7860L A7860L DIP8 Photo-IC, Photocoupler opto cách ly quang

  30.000 VND
  HCPL-7860L HP7860L A7860L DIP8 Photo-IC, Photocoupler opto cách ly quang
  Mã: A7860L
  Kiểu chân: 8 chân cắm DIP-8
  Hàng tương đương: A7860L, A7860N, A7860P, A7860K A7860L…
  HOTLINE: 0971 117 589
 • A7840 HCPL-7840 HP7840 A 7840 DIP8 Photocoupler opto cách ly quang

  39.000 VND
  A7840 HCPL-7840 HP7840 A 7840 DIP8 Photocoupler opto cách ly quang
  Mã: A7840
  Kiểu chân: 8 chân cắm DIP-8
  Xuất xứ: Hàng mới
  Thương hiệu: AVAGO
  HOTLINE: 0971 117 589
 • PC923L SOP8 Photo-Ic, Photocouplers opto

  9.500 VND
  PC923L SOP8 Photo-Ic, Photocouplers opto
  Kiểu chân: dán SOP-8
  Mã: PC923L-SOP8
  Hãng sx: SHARP
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • PC923L DIP8 Photo-Ic, Photocouplers opto

  23.500 VND
  PC923L DIP8 Photo-Ic, Photocouplers opto
  Mã: PC923L
  Kiểu chân: cắm 8 chân DIP-8
  Hãng sx: SHARP
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • PC923L DIP8 Photo-Ic, Photocouplers opto (TM)

  18.500 VND
  PC923L DIP8 Photo-Ic, Photocouplers opto (TM)
  Kiểu chân: cắm 8 chân DIP-8
  Mã: PC923L
  Hãng sx: SHARP
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TLP2366 P2366 SOP5 Photo-IC optocouplers

  12.500 VND
  TLP2366 P2366 SOP5 Photo-IC optocouplers
  Mã: TLP2366
  Kiểu chân: 5 chân dán SOP-5
  Thương hiệu: Toshiba
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-7860 HP7860 A7860 SOP8 Photo-IC, Photocoupler opto cách ly quang

  14.000 VND
  HCPL-7860 HP7860 A7860 SOP8 Photo-IC, Photocoupler opto cách ly quang
  Mã: A7860
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-330J ACPL-330J A 330J A330J SOP16 Photo-IC DRIVER, 1.5 Amp Output Current IGBT Gate Driver Optocoupler

  16.000 VND
  HCPL-330J ACPL-330J A 330J A330J SOP16 Photo-IC DRIVER, 1.5 Amp Output Current IGBT Gate Driver Optocoupler
  Mã: A330J
  Kiểu chân: 16 chân dán SOP-16
  Thương hiệu: AVAGO
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ACPL-C790-500E C790 SOP8 Photo-IC optocoupler

  33.500 VND
  ACPL-C790-500E C790 SOP8 Photo-IC optocoupler
  Mã: ACPL-C790-500E
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Hàng tương đương: ACPL-C79B, ACPL-C79A, ACPL-C790
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-064L ACPL-064L 064L 64L SOP8 Photo-IC Low-Power 10-MBd Digital CMOS Optocouplers

  14.000 VND
  HCPL-064L ACPL-064L 064L 64L SOP8 Photo-IC Low-Power 10-MBd Digital CMOS Optocouplers
  Mã: ACPL-064L
  Kiểu chân: dán SOP-8
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-7860L HP7860L A7860L SOP8 Photo-IC, Photocoupler opto cách ly quang

  14.000 VND
  HCPL-7860L HP7860L A7860L SOP8 Photo-IC, Photocoupler opto cách ly quang
  Mã: A7860L_SOP8
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Hàng tương đương: A7860L, A7860N, A7860P
  HOTLINE: 0971 117 589
 • P701 TLP701 SOP6 Photo-IC opto photocoupler

  7.000 VND
  P701 TLP701 SOP6 Photo-IC opto photocoupler
  Mã: P701 
  Kiểu chân: dán SOP-6
  Thương hiệu: TOSHIBA
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-315J, HCPL315J A315J SOP12 Photo-IC optocouplers cách ly quang

  15.500 VND
  HCPL-315J, HCPL315J A315J SOP12 Photo-IC optocouplers cách ly quang
  Mã: A315J
  Kiểu chân: 12 chân dán SOP-12
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • A316J HCPL-316J HP316J SOP16 Photo-IC IC cách lý quang photo optocoupler

  12.500 VND
  A316J HCPL-316J HP316J SOP16 Photo-IC IC cách lý quang photo optocoupler
  Mã: A316J
  Kiểu chân: dán 16 chân SOP-16
  Xuất xứ: Hàng mới
  Thương hiệu: AVAGO
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • A2530 HP2530 HCPL-2530 ACPL-2530 F2530 A 2530 SOP8 Photo-IC optocoupler

  9.500 VND
  A2530 HP2530 HCPL-2530 ACPL-2530 F2530 A 2530 SOP8 Photo-IC optocoupler
  Mã: A2530
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Thương hiệu: AVAGO
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-0636 636 SOP8 Photo-IC High Speed-10 MBit/s Logic Gate Optocouplers

  14.000 VND
  HCPL-0636 636 SOP8 Photo-IC High Speed-10 MBit/s Logic Gate Optocouplers
  Mã: HCPL-0636
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Thương hiệu: FAIRCHILD
  Xuất xứ: Hàng mới
  Phân nhóm: Photo-IC
  HOTLINE: 0971 117 589
 • M456 HCPL-M456 SOP5 Photo-IC Optocouplers

  9.000 VND
  M456 HCPL-M456 SOP5 Photo-IC Optocouplers
  Mã: M456
  Kiểu chân: 5 chân dán SOP-5
  Dùng cho: Vật tư servo,vật tư máy may
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • JH-445BR BX6420 SIP6 Photo-IC, optocouplers (TOSHIBA TF1204 TF-204)

  76.000 VND
  JH-445BR BX6420 SIP6 Photo-IC, optocouplers (TOSHIBA TF1204 TF-204)
  Mã: JH-445B
  Kiểu chân: cắm SIP-6
  Xuất xứ: Tháo máy
  Hàng tương đương: TOSHIBA TF1204 TF-204
  Phân nhóm: Photo-IC
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TLP570 DIP6 P570 DIP6 Photo-IC opto photocoupler

  9.000 VND
  TLP570 DIP6 P570 DIP6 Photo-IC opto photocoupler
  Mã: TLP570
  Kiểu chân: cắm 6 chân DIP-6
  Thương hiệu: Fairchild
  Phân nhóm: Photocoupler->Photo-IC
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-2631 HP2631 A 2631 A2631 SOP8 Photo-IC, Optocouplers

  9.500 VND
  HCPL-2631 HP2631 A 2631 A2631 SOP8 Photo-IC, Optocouplers
  Mã: A2631-SOP8
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Dùng cho: vật tư máy may, vật tư biến tần, vật tư servo
  HOTLINE: 0971 117 589