So sánh sản phẩm
PHOTO-MOS
 • TLP351 SOP8 Photo-MOS Optocoulpers (NK)

  21.500 VND
  TLP351 SOP8 Photo-MOS Optocoulpers (NK)
  Mã: TLP351
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Xuất xứ: Hàng chính hãng
  Thương hiệu: Fairchild
  Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo
  Hàng tương đương: TLP350, P350, P351
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TLP350 SOP8 Photo-MOS Optocoulpers(NK)

  22.000 VND
  TLP350 SOP8 Photo-MOS Optocoulpers(NK)
  Mã: TLP350
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Thương hiệu: Toshiba
  Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo; Hàng tương đương: TLP351, P350, P351
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TLP351 SOP8 Photo-MOS Optocoulpers (NK)

  21.500 VND
  TLP351 SOP8 Photo-MOS Optocoulpers (NK)
  Mã: TLP351
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Xuất xứ: Chính hãng
  Thương hiệu: Fairchild
  Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo
  Hàng tương đương: TLP350, P350, P351
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TLP350 SOP8 Photo-MOS Optocoulpers (NK)

  18.500 VND
  TLP350 SOP8 Photo-MOS Optocoulpers (NK)
  Mã: TLP350
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Thương hiệu: Fairchild
  Xuất xứ: Chính hãng
  Hàng tương đương: TLP351, P350, P351
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TLP350 DIP8 Photo-MOS Optocoulpers (NK)

  19.500 VND
  TLP350 DIP8 Photo-MOS Optocoulpers (NK)
  Mã: TLP350
  Kiểu chân: 8 chân cắm DIP-8
  Thương hiệu: Fairchild
  Xuất xứ: Chính hãng
  Hàng tương đương: TLP350, P350, P351
  HOTLINE: 0971 117 589
 • 212EHAX AQ212EH 4Y212EH 212EH SOP4 Photo-MOS

  13.500 VND
  212EHAX AQ212EH 4Y212EH 212EH SOP4 Photo-MOS
  Mã: 212EH
  Kiểu chân: 4 chân dán SOP-4
  Thươn hiêu: NAIS-Panasonic
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TLP700F TLP700H TLP700 P700 SOP6 Photo-Mosfet optocouplers

  7.000 VND
  TLP700F TLP700H TLP700 P700 SOP6 Photo-Mosfet optocouplers
  Mã: TLP700
  Kiểu chân: 6 chân dán SOP-6
  Thương hiệu: TOSHIBA (FAIRCHILD)
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TLP2745 SOP6 Photo-Mosfet optocoupler

  21.000 VND
  TLP2745 SOP6 Photo-Mosfet optocoupler
  Mã: TLP2745
  Kiểu chân: 6 chân dán SOP-6
  Thương hiệu: Toshiba
  Xuất xứ: Hàng mới
  Dùng cho: Vật tư servo
  Phân nhóm: OPTO
   
  HOTLINE: 0971 117 589