So sánh sản phẩm
PHOTO OPTO CÁCH LY QUANG
 • TLP351 SOP8 Photo-MOS Optocoulpers (NK)

  21.500 VND
  TLP351 SOP8 Photo-MOS Optocoulpers (NK)
  Mã: TLP351
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Xuất xứ: Hàng chính hãng
  Thương hiệu: Fairchild
  Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo
  Hàng tương đương: TLP350, P350, P351
  HOTLINE: 0971 117 589
 • X1106 FMX-1106S XA1106S TO220F Diode 10A 600V

  13.000 VND
  X1106 FMX-1106S XA1106S TO220F Diode 10A 600V
  Mã: X1106
  Kiểu chân: 2 chân cắm TO-220F
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TLP350 SOP8 Photo-MOS Optocoulpers(NK)

  22.000 VND
  TLP350 SOP8 Photo-MOS Optocoulpers(NK)
  Mã: TLP350
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Thương hiệu: Toshiba
  Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo; Hàng tương đương: TLP351, P350, P351
  HOTLINE: 0971 117 589
 • A3120 HCPL-3120-500E SOP8 Photo-Transistor, IC Cách Ly Quang OPTO Photocoupler (NK)

  33.500 VND
  A3120 HCPL-3120-500E SOP8 Photo-Transistor, IC Cách Ly Quang OPTO Photocoupler (NK)
  Mã: A3120
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Xuất xứ: Hàng chính hãng
  Thương hiệu: AVAGO
  HOTLINE: 0971 117 589
 • A7840, HCPL-7840, HP7840 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang(NK)

  51.000 VND
  A7840, HCPL-7840, HP7840 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang(NK)
  Mã: A7840
  Kiểu chân: dán 8 chân SOP-8
  Xuất xứ: Hàng mới nhập khẩu
  Thương hiệu: AVAGO
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • A4128 HCPL-4128 HP4128 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang

  9.500 VND
  A4128 HCPL-4128 HP4128 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang
  Mã: A4128
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Xuất xứ: Hàng mới
  Phân nhóm: Photocoupler opto
  HOTLINE: 0971 117 589
 • SG6846LDZ SG6846 DIP8 Photto coupler

  10.000 VND
  SG6846LDZ SG6846 DIP8 Photto coupler
  Mã: SG6846LDZ
  Kiểu chân: 8 chân cắm DIP-8
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • PC817C PC817B PC817 817 DIP4 Photo-transistor, optocouplers

  900 VND
  PC817C PC817B PC817 817 DIP4 Photo-transistor, optocouplers
  Mã: PC817
  Kiểu chân: 4 chân cắm DIP-4
  Thương hiệu: SHARP
  Xuất xứ: Hàng chính hãng
  Hàng tương đương: PC817 EL817 FL817
  Phân nhóm: Photo-Transistor
  HOTLINE: 0971 117 589
 • P341 ACPLP341 ACPL-P341 SOP6 Photo coupler

  15.000 VND
  P341 ACPLP341 ACPL-P341 SOP6 Photo coupler
  Mã: P341
  Kiểu chân: 6 chân dán SOP-6
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TLP351 SOP8 Photo-MOS Optocoulpers (NK)

  21.500 VND
  TLP351 SOP8 Photo-MOS Optocoulpers (NK)
  Mã: TLP351
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Xuất xứ: Chính hãng
  Thương hiệu: Fairchild
  Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo
  Hàng tương đương: TLP350, P350, P351
  HOTLINE: 0971 117 589
 • A2231 HCPL-2231 HP2231 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang

  23.000 VND
  A2231 HCPL-2231 HP2231 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang
  Mã: A2231
  Kiểu chân: dán SOP-8
  Phân nhóm: Photocoupler opto
  HOTLINE: 0971 117 589
 • P314V ACPL-P314V SOP6 Photo-tran 0.6 Amp Output Current IGBT Gate Driver Optocoupler

  11.000 VND
  P314V ACPL-P314V SOP6 Photo-tran 0.6 Amp Output Current IGBT Gate Driver Optocoupler
  Mã: P314V
  Kiểu chân: 6 chân dán SOP-6
  Hãng sx: AVAGO
  Hàng tường đương: ACPL-P314V, ACPL-W314
  HOTLINE: 0971 117 589

Hiển thị từ 1 đến 12 trên 105 bản ghi - Trang số 1 trên 9 trang