So sánh sản phẩm
PHOTO OPTO CÁCH LY QUANG
 • CNY17-3 SOP6 Photo-Transistor optocouplers

  9.000 VND
  CNY17-3 SOP6 Photo-Transistor optocouplers
  Mã: CNY17-3
  Kiểu chân: 6 chân dán SOP-6
  Xuất xứ: Hàng mới
  Thương hiệu: ON
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-0201-500E HCPL-0201 0201 SOP8 Photo coupler (NK)

  33.500 VND
  HCPL-0201-500E HCPL-0201 0201 SOP8 Photo coupler (NK)
  Mã: HCPL-0201
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Xuất xứ: Chính hãng
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • MOC3083 DIP6 Photo-TRIAC opto photocoupler 800V

  5.500 VND
  MOC3083 DIP6 Photo-TRIAC opto photocoupler 800V
  Mã: MOC3083
  Kiểu chân: cắm DIP-6
  Thương hiệu: TOSHIBA
  Phân nhóm: Photocoupler->Photo-TRIAC
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • A7841 HCPL7841 HCPL-7841 Photocoupler

  49.500 VND
  A7841 HCPL7841 HCPL-7841 Photocoupler
  Mã: A7841
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Hãng sx: AVAGO
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • R29MF1 DIP7 Photo-TRIAC OUT SSR

  11.000 VND
  R29MF1 DIP7 Photo-TRIAC OUT SSR
  Mã: R29MF1
  Kiểu chân: 7 chân cắm DIP-7
  Phân nhóm: Photo-TRIAC
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TLP2745 SOP6 Photo-Mosfet optocoupler

  21.000 VND
  TLP2745 SOP6 Photo-Mosfet optocoupler
  Mã: TLP2745
  Kiểu chân: 6 chân dán SOP-6
  Thương hiệu: Toshiba
  Xuất xứ: Hàng mới
  Dùng cho: Vật tư servo
  Phân nhóm: OPTO
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • JH-445BR BX6420 SIP6 Photo-IC, optocouplers (TOSHIBA TF1204 TF-204)

  76.000 VND
  JH-445BR BX6420 SIP6 Photo-IC, optocouplers (TOSHIBA TF1204 TF-204)
  Mã: JH-445B
  Kiểu chân: cắm SIP-6
  Xuất xứ: Tháo máy
  Hàng tương đương: TOSHIBA TF1204 TF-204
  Phân nhóm: Photo-IC
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TIL111 DIP6 Photo coupler

  8.000 VND
  TIL111 DIP6 Photo coupler
  Mã: TIL111
  Kiểu chân: 6 chân cắm DIP-6
  Xuất xứ: Hàng mới
  Thương hiệu: Fairchild
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ​P112A TLP112A Photo Transistor 0.08A 16V

  17.500 VND
  P112A TLP112A Photo Transistor 0.08A 16V 
  Mã:P112A
  kiểu chân: dán SOP-5
  hãng sx: TOSHIBA
  Xuất Xứ: Chính Hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ​P112A TLP112A Photo Transistor 0.08A 16V

  8.000 VND
  Hết hàng
  P112A TLP112A Photo Transistor 0.08A 16V
  Mã: P112A 
  kiểu chân: dán SOP-5
  Hãng sx: TOSHIBA
  Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589