So sánh sản phẩm
PHOTO OPTO CÁCH LY QUANG
 • PC357C PC357 SOP4 Photo-transistor

  3.000 VND
  PC357C PC357 SOP4 Photo-transistor
  Mã: PC357C
  Kiểu chân: dán SOP-4
  Thương hiệu: SHARP
  tương đương: S357
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-0314 314 314V SOP8 Photo-Tran optocoupler

  10.500 VND
  HCPL-0314 314 314V SOP8 Photo-Tran optocoupler
  Mã: HCPL-0314
  Kiểu chân: dán SOP-8
  Dùng cho: Vật tư servo, vật tư biến tần
  Hàng tường đương: HCPL-0314V, 314V HCPL-314V TLP314 
  HOTLINE: 0971 117 589
 • PC457L SOP5 Photo-opto

  8.000 VND
  PC457L SOP5 Photo-opto
  Mã: PC457L
  Kiểu chân: dán SOP5
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-330J ACPL-330J A 330J A330J SOP16 Photo-IC DRIVER, 1.5 Amp Output Current IGBT Gate Driver Optocoupler

  15.000 VND
  HCPL-330J ACPL-330J A 330J A330J SOP16 Photo-IC DRIVER, 1.5 Amp Output Current IGBT Gate Driver Optocoupler
  Mã: A330J
  Kiểu chân: 16 chân dán SOP-16
  Thương hiệu: AVAGO
  HOTLINE: 0971 117 589
 • 212EHAX AQ212EH 4Y212EH 212EH SOP4 Photo-MOS

  13.500 VND
  212EHAX AQ212EH 4Y212EH 212EH SOP4 Photo-MOS
  Mã: 212EH
  Kiểu chân: 4 chân dán SOP-4
  Thươn hiêu: NAIS-Panasonic
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • 4N35 DIP6 Photo-transistor opto photocoupler

  3.000 VND
  4N35 DIP6 Photo-transistor opto photocoupler
  Mã: 4N35
  Kiểu chân: cắm DIP-6
  Thương hiệu: TOSHIBA
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ACPL-C790-500E C790 SOP8 Photo-IC optocoupler

  31.000 VND
  ACPL-C790-500E C790 SOP8 Photo-IC optocoupler
  Mã: ACPL-C790-500E
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Hàng tương đương: ACPL-C79B, ACPL-C79A, ACPL-C790
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • MIP2H2 DIP7 Photo coupler

  5.000 VND
  MIP2H2 DIP7 Photo coupler
  Mã: MIP2H2
  Kiểu chân: 7 chân cắm DIP-7
  Xuất xứ: Hàng mới
  Thương hiệu: Mouser
  HOTLINE: 0971 117 589
 • FPT2 IS181GB SOP4 Photo coupler

  4.500 VND
  FPT2 IS181GB SOP4 Photo coupler
  Mã: FPT2
  Kiểu chân: 4 chân dán SOP-4
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TLP2355 P2355 SOP5 Photo-opto coupler

  12.000 VND
  TLP2355 P2355 SOP5 Photo-opto coupler
  Mã: P2355
  Kiểu chân: dán 5 chân SOP-5
  Xuất xứ: Hàng mới
  Thương hiệu: Fairchild
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-064L ACPL-064L 064L 64L SOP8 Photo-IC Low-Power 10-MBd Digital CMOS Optocouplers

  14.000 VND
  HCPL-064L ACPL-064L 064L 64L SOP8 Photo-IC Low-Power 10-MBd Digital CMOS Optocouplers
  Mã: ACPL-064L
  Kiểu chân: dán SOP-8
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • FDD8424H 8424H TO252 Dual P&N MOSFET 20A 40V

  7.500 VND
  FDD8424H 8424H TO252 Dual P&N MOSFET 20A 40V
  Mã: FDD8424H
  Kiểu chân: dán TO-252
  Thương hiệu: FAIRCHILD
  Xuất xứ: Hàng chính hãng
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • V23061-A1004-A302-X114 Rơ le 10A 9VDC 4P

  121.000 VND
  V23061-A1004-A302-X114 Rơ le 10A 9VDC 4P
  Mã: V23061-A1004-A302
  Kiểu chân: 4 chân cắm 4P
  Xuất xứ: Hàng mới
  Phân nhóm: Rơ le 9VDC; Relay
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • A4504V A4504 HCPL-4504 SOP8 Photo optocoupler

  7.000 VND
  A4504V A4504 HCPL-4504 SOP8 Photo optocoupler
  Mã: A4504V 
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • PC925L Photo-tran

  9.000 VND
  PC925L Photo-tran
  Kiểu chân: dán SOP-8
  Mã: PC925L
  Phân nhóm: Photo-tran
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • PC123 DIP4 Photo-Transistor optocouplers

  2.000 VND
  PC123 DIP4 Photo-Transistor optocouplers
  Mã: PC123
  Kiểu chân: 4 chân cắm DIP-4
  Thương hiệu: SHARP
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • A4506 HCPL-4506V HP4506V SOP8 Photo-Transistor optocouplers

  11.500 VND
  A4506 HCPL-4506V HP4506V SOP8 Photo-Transistor optocouplers
  Mã: A4506
  Kiểu chân: Dán SOP-8
  Hàng tương đương: A4506 (HCPL-4506) HP4506
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TLP700F TLP700H TLP700 P700 SOP6 Photo-Mosfet optocouplers

  7.000 VND
  TLP700F TLP700H TLP700 P700 SOP6 Photo-Mosfet optocouplers
  Mã: TLP700
  Kiểu chân: 6 chân dán SOP-6
  Thương hiệu: TOSHIBA (FAIRCHILD)
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ACPL-P480 ACPL-P480V P480V SOP6 Photo-Transistor opto photocoupler

  9.500 VND
  ACPL-P480 ACPL-P480V P480V SOP6 Photo-Transistor opto photocoupler
  Mã: P480V
  Kiểu chân: dán 6 chân SOP-6
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-072L 072L SOP8 Photo coupler

  23.500 VND
  HCPL-072L 072L SOP8 Photo coupler
  Mã: HCPL-072L
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-061N SOP8 Photo coupler

  8.500 VND
  HCPL-061N SOP8 Photo coupler
  Mã: HCPL-061N
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-7860L HP7860L A7860L SOP8 Photo-IC, Photocoupler opto cách ly quang

  13.000 VND
  HCPL-7860L HP7860L A7860L SOP8 Photo-IC, Photocoupler opto cách ly quang
  Mã: A7860L_SOP8
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Hàng tương đương: A7860L, A7860N, A7860P
  HOTLINE: 0971 117 589
 • P701 TLP701 SOP6 Photo-IC opto photocoupler

  6.500 VND
  P701 TLP701 SOP6 Photo-IC opto photocoupler
  Mã: P701 
  Kiểu chân: dán SOP-6
  Thương hiệu: TOSHIBA
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TLP719 P719 SOP6 Photo coupler

  8.000 VND
  TLP719 P719 SOP6 Photo coupler
  Mã: P719
  Kiểu chân: dán 6 chân SOP-6
  Xuất xứ :Hàng mới
  Thương hiệu: Fairchild
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-315J, HCPL315J A315J SOP12 Photo-IC optocouplers cách ly quang

  15.500 VND
  HCPL-315J, HCPL315J A315J SOP12 Photo-IC optocouplers cách ly quang
  Mã: A315J
  Kiểu chân: 12 chân dán SOP-12
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • EL3H7A EL3H7B EL3H7C EL3H7G EL3H7 SSOP4 Photo-Transistor optocoupler

  1.500 VND
  EL3H7A EL3H7B EL3H7C EL3H7G EL3H7 SSOP4 Photo-Transistor optocoupler
  Mã: EL3H7
  Kiểu chân: 4 chân dán SSOP-4
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • A7800 HCPL-7800 HP7800 SOP8 Photo coupler

  21.500 VND
  A7800 HCPL-7800 HP7800 SOP8 Photo coupler
  Mã: A7800
  Kiểu chân: dán 8 chân SOP-8
  Xuất xứ: Hàng mới
  Hàng tương đương: A7800, A7800A, HCPL-7800; HCPL7800 SOP8 Photocoupler opto cách ly quang
  HOTLINE: 0971 117 589
 • A7840, HCPL-7840, HP7840 Photo-IC, Photocoupler opto cách ly quang

  21.500 VND
  A7840, HCPL-7840, HP7840 Photo-IC, Photocoupler opto cách ly quang
  Mã: A7840_SOP8
  Kiểu chân: dán SOP-8
  Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • 9113 PS9113 NEC9113 SOP5 Photo coupler

  10.000 VND
  9113 PS9113 NEC9113 SOP5 Photo coupler
  Mã: 9113
  Kiểu chân: dán 5 chân SOP-5
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • PC4D10S 4D10S SOP8 Photo coupler

  12.000 VND
  PC4D10S 4D10S SOP8 Photo coupler
  Mã: 4D10S
  Kiểu chân: dán 8 chân SOP-8
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589

Hiển thị từ 1 đến 30 trên 48 bản ghi - Trang số 1 trên 2 trang