So sánh sản phẩm
PHOTO OPTO CÁCH LY QUANG
 • HCPL-4503V HP4503V A4503V SOP8 Photo-Transistor, Optocouplers

  9.500 VND
  HCPL-4503V HP4503V A4503V SOP8 Photo-Transistor, Optocouplers
  Mã kho: A4503V-SOP8
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Phân nhóm: Photo-Transistor
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-4503 HP4503 A4503 DIP8 Photo-Transistor, Optocouplers

  12.000 VND
  HCPL-4503 HP4503 A4503 DIP8 Photo-Transistor, Optocouplers
  Mã kho: A4503-DIP8
  Kiểu chân: 8 chân cắm DIP-8
  Phân nhóm: Photo-Transistor
  HOTLINE: 0971 117 589
 • AQW210S AQW210SX AQW210 SOP8 Photto coupler

  24.000 VND
  AQW210S AQW210SX AQW210 SOP8 Photto coupler
  Mã: AQW210S
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • PC923L SOP8 Photo-Ic, Photocouplers opto

  9.500 VND
  PC923L SOP8 Photo-Ic, Photocouplers opto
  Kiểu chân: dán SOP-8
  Mã: PC923L-SOP8
  Hãng sx: SHARP
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • PC923L DIP8 Photo-Ic, Photocouplers opto

  23.500 VND
  PC923L DIP8 Photo-Ic, Photocouplers opto
  Mã: PC923L
  Kiểu chân: cắm 8 chân DIP-8
  Hãng sx: SHARP
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • PC923L DIP8 Photo-Ic, Photocouplers opto (TM)

  18.500 VND
  PC923L DIP8 Photo-Ic, Photocouplers opto (TM)
  Kiểu chân: cắm 8 chân DIP-8
  Mã: PC923L
  Hãng sx: SHARP
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • NEC2701 PS2701-1 2701 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler

  7.000 VND
  NEC2701 PS2701-1 2701 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler
  Mã: NEC2701
  Kiểu chân: dán 4 chân SOP-4
  Thương hiệu: NEC
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TLP560J TLP560 TLP560G DIP5 Photo-triac

  11.500 VND
  TLP560J TLP560 TLP560G DIP5 Photo-triac
  Mã: TLP560J
  Kiểu chân: 5 chân cắm DIP-5
  Hãng sx: Toshiba
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TLP543J SOP7 Photo coupler

  13.000 VND
  TLP543J SOP7 Photo coupler
  Mã: TLP543J
  Kiểu chân: 7 chân dán SOP-7
  Xuất xứ: Hàng mới
  Thương hiệu: Fairchild
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TLP109 P109 SOP5 Photo-Transistor optocouplers

  7.000 VND
  TLP109 P109 SOP5 Photo-Transistor optocouplers
  Mã: TLP109
  Kiểu chân: 5 chân dán SOP-5
  Thương hiệu: Toshiba
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TLP611J DIP8 Photo coupler

  24.000 VND
  TLP611J DIP8 Photo coupler
  Mã: TLP611J
  Kiểu chân: 8 chân cắm DIP-8
  Xuất xứ: Hàng mới
  Thương hiệu: Fairchild
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TLP109 P109 SOP5 Photo-Transistor optocouplers (NK)

  11.000 VND
  TLP109 P109 SOP5 Photo-Transistor optocouplers (NK)
  Mã: TLP109
  Kiểu chân: 5 chân dán SOP-5
  Thương hiệu: Toshiba
  Xuất xứ: Hàng chính hãng
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-7520 HCPL-7520-500E A7520 SOP8 Photto coupler

  21.000 VND
  HCPL-7520 HCPL-7520-500E A7520 SOP8 Photto coupler
  Mã: A7520
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • LTV-247 LTV247 L247 SOP16 Optocoupler

  12.000 VND
  LTV-247 LTV247 L247 SOP16 Optocoupler
  Mã: L247
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • A7510V HCPL-7510 SOP8 Photo coupler

  19.500 VND
  A7510V HCPL-7510 SOP8 Photo coupler
  Mã: A7510V
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Xuất xứ: Hàng mới
  Thương hiệu: AVAGO
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TLP2366 P2366 SOP5 Photo-IC optocouplers

  12.500 VND
  TLP2366 P2366 SOP5 Photo-IC optocouplers
  Mã: TLP2366
  Kiểu chân: 5 chân dán SOP-5
  Thương hiệu: Toshiba
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TLP543J DIP7 Photo coupler

  10.000 VND
  TLP543J DIP7 Photo coupler
  Mã: TLP543J
  Kiểu chân: 7 chân cắm DIP-7
  Xuất xứ: Hàng mới
  Thương hiệu: Fairchild
  HOTLINE: 0971 117 589
 • PR39MF51NIPF PR39MF5S1 PR39MF51S R39MF5 DIP7 Photo-Triac optocouplers

  7.000 VND
  PR39MF51NIPF PR39MF5S1 PR39MF51S R39MF5 DIP7 Photo-Triac optocouplers
  Mã: R39MF5
  Kiểu chân: 7 chân cắm DIP-7
  Hàng tương đương: R33MF5
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TLP621-2GB TLP621-2 SOP8 Photo-Transistor optocouplers

  5.500 VND
  TLP621-2GB TLP621-2 SOP8 Photo-Transistor optocouplers
  Mã: TLP621-2GB
  Kiểu chân: 8 chân cắm DIP-8
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • PS9687 NEC9687 SOP8 Photo coupler

  14.500 VND
  PS9687 NEC9687 SOP8 Photo coupler
  Mã: PS9687
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-7860 HP7860 A7860 SOP8 Photo-IC, Photocoupler opto cách ly quang

  14.000 VND
  HCPL-7860 HP7860 A7860 SOP8 Photo-IC, Photocoupler opto cách ly quang
  Mã: A7860
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • A2300V A2300 HCPL-2300V DIP8 Photo-opto

  12.000 VND
  A2300V A2300 HCPL-2300V DIP8 Photo-opto
  Mã: A2300V
  Kiểu chân: 8 chân cắm DIP-8
  Phân nhóm: Photo-opto
  HOTLINE: 0971 117 589
 • M452 ELM452 SOP5 Photo coupler

  9.000 VND
  M452 ELM452 SOP5 Photo coupler
  Mã: ELM452
  Kiểu chân: 5 chân dán SOP-5
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • A6N139 6N139 EL6N139 DIP8 Photo coupler

  5.500 VND
  A6N139 6N139 EL6N139 DIP8 Photo coupler
  Mã: A6N139
  Kiểu chân: 8 chân cắm DIP-8
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • PC357C PC357 SOP4 Photo-transistor

  4.000 VND
  PC357C PC357 SOP4 Photo-transistor
  Mã: PC357C
  Kiểu chân: dán SOP-4
  Thương hiệu: SHARP
  Hàng tương đương: S357 357
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-J454 AJ454 SOP8 Photo-Transistor optocoupler

  8.000 VND
  HCPL-J454 AJ454 SOP8 Photo-Transistor optocoupler
  Mã: AJ454
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Phân nhóm: Photo-transistor
  HOTLINE: 0971 117 589
 • PC357C PC357 SOP4 Photo-transistor

  3.000 VND
  PC357C PC357 SOP4 Photo-transistor
  Mã: PC357C
  Kiểu chân: dán SOP-4
  Thương hiệu: SHARP
  tương đương: S357
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-0314 314 314V SOP8 Photo-Tran optocoupler

  8.000 VND
  HCPL-0314 314 314V SOP8 Photo-Tran optocoupler
  Mã: HCPL-0314
  Kiểu chân: dán SOP-8
  Dùng cho: Vật tư servo, vật tư biến tần
  Hàng tường đương: HCPL-0314V, 314V HCPL-314V TLP314 
  HOTLINE: 0971 117 589
 • PC457L SOP5 Photo-opto

  7.000 VND
  PC457L SOP5 Photo-opto
  Mã: PC457L
  Kiểu chân: dán SOP5
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-330J ACPL-330J A 330J A330J SOP16 Photo-IC DRIVER, 1.5 Amp Output Current IGBT Gate Driver Optocoupler

  16.000 VND
  HCPL-330J ACPL-330J A 330J A330J SOP16 Photo-IC DRIVER, 1.5 Amp Output Current IGBT Gate Driver Optocoupler
  Mã: A330J
  Kiểu chân: 16 chân dán SOP-16
  Thương hiệu: AVAGO
  HOTLINE: 0971 117 589

Hiển thị từ 1 đến 30 trên 74 bản ghi - Trang số 1 trên 3 trang