So sánh sản phẩm
PHOTO OPTO KHÁC
 • TLP504A TLP504 DIP8 Photto coupler

  7.000 VND
  TLP504A TLP504 DIP8 Photto coupler
  Mã: TLP504A
  Kiểu chân: 8 chân cắm DIP-8
  Xuất xứ: Hàng mới
  Thương hiệu: Fairchild
  HOTLINE: 0971 117 589
 • AQW210S AQW210SX AQW210 SOP8 Photto coupler

  24.000 VND
  AQW210S AQW210SX AQW210 SOP8 Photto coupler
  Mã: AQW210S
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-7520 HCPL-7520-500E A7520 SOP8 Photto coupler

  21.000 VND
  HCPL-7520 HCPL-7520-500E A7520 SOP8 Photto coupler
  Mã: A7520
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • A2300V A2300 HCPL-2300V DIP8 Photo-opto

  12.000 VND
  A2300V A2300 HCPL-2300V DIP8 Photo-opto
  Mã: A2300V
  Kiểu chân: 8 chân cắm DIP-8
  Phân nhóm: Photo-opto
  HOTLINE: 0971 117 589
 • M452 ELM452 SOP5 Photo coupler

  9.000 VND
  M452 ELM452 SOP5 Photo coupler
  Mã: ELM452
  Kiểu chân: 5 chân dán SOP-5
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • FPT2 IS181GB SOP4 Photo coupler

  4.500 VND
  FPT2 IS181GB SOP4 Photo coupler
  Mã: FPT2
  Kiểu chân: 4 chân dán SOP-4
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TLP2355 P2355 SOP5 Photo-opto coupler

  12.000 VND
  TLP2355 P2355 SOP5 Photo-opto coupler
  Mã: P2355
  Kiểu chân: dán 5 chân SOP-5
  Xuất xứ: Hàng mới
  Thương hiệu: Fairchild
  HOTLINE: 0971 117 589
 • FDD8424H 8424H TO252 Dual P&N MOSFET 20A 40V

  7.500 VND
  FDD8424H 8424H TO252 Dual P&N MOSFET 20A 40V
  Mã: FDD8424H
  Kiểu chân: dán TO-252
  Thương hiệu: FAIRCHILD
  Xuất xứ: Hàng chính hãng
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • V23061-A1004-A302-X114 Rơ le 10A 9VDC 4P

  121.000 VND
  V23061-A1004-A302-X114 Rơ le 10A 9VDC 4P
  Mã: V23061-A1004-A302
  Kiểu chân: 4 chân cắm 4P
  Xuất xứ: Hàng mới
  Phân nhóm: Rơ le 9VDC; Relay
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • A4504V A4504 HCPL-4504 SOP8 Photo optocoupler

  7.000 VND
  A4504V A4504 HCPL-4504 SOP8 Photo optocoupler
  Mã: A4504V 
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ACPL-P480 ACPL-P480V P480V SOP6 Photo-Transistor opto photocoupler

  9.000 VND
  ACPL-P480 ACPL-P480V P480V SOP6 Photo-Transistor opto photocoupler
  Mã: P480V
  Kiểu chân: dán 6 chân SOP-6
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-072L 072L SOP8 Photo coupler

  23.500 VND
  HCPL-072L 072L SOP8 Photo coupler
  Mã: HCPL-072L
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • 9113 PS9113 NEC9113 SOP5 Photo coupler

  10.000 VND
  9113 PS9113 NEC9113 SOP5 Photo coupler
  Mã: 9113
  Kiểu chân: dán 5 chân SOP-5
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • PC4D10S 4D10S SOP8 Photo coupler

  12.000 VND
  PC4D10S 4D10S SOP8 Photo coupler
  Mã: 4D10S
  Kiểu chân: dán 8 chân SOP-8
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HEDS-9731#B50 HEDS-9731 H9731 ZIP4 Photo-Encoder, Digital Output Small Optical Encoder Modules

  170.000 VND
  HEDS-9731#B50 HEDS-9731 H9731 ZIP4 Photo-Encoder, Digital Output Small Optical Encoder Modules
  Mã: H9731
  Kiểu chân: 4 chân cắm ZIP-4
  Thương hiệu: AVAGO
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • MOC3083 DIP6 Photo-TRIAC opto photocoupler 800V

  5.500 VND
  MOC3083 DIP6 Photo-TRIAC opto photocoupler 800V
  Mã: MOC3083
  Kiểu chân: cắm DIP-6
  Thương hiệu: TOSHIBA
  Phân nhóm: Photocoupler->Photo-TRIAC
   
  HOTLINE: 0971 117 589