So sánh sản phẩm
PHOTO-TRAN
 • A3120 HCPL-3120-500E SOP8 Photo-Transistor, IC Cách Ly Quang OPTO Photocoupler (NK)

  33.500 VND
  A3120 HCPL-3120-500E SOP8 Photo-Transistor, IC Cách Ly Quang OPTO Photocoupler (NK)
  Mã: A3120
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Xuất xứ: Hàng chính hãng
  Thương hiệu: AVAGO
  HOTLINE: 0971 117 589
 • PC817C PC817B PC817 817 DIP4 Photo-transistor, optocouplers

  900 VND
  PC817C PC817B PC817 817 DIP4 Photo-transistor, optocouplers
  Mã: PC817
  Kiểu chân: 4 chân cắm DIP-4
  Thương hiệu: SHARP
  Xuất xứ: Hàng chính hãng
  Hàng tương đương: PC817 EL817 FL817
  Phân nhóm: Photo-Transistor
  HOTLINE: 0971 117 589
 • P314V ACPL-P314V SOP6 Photo-tran 0.6 Amp Output Current IGBT Gate Driver Optocoupler

  11.000 VND
  P314V ACPL-P314V SOP6 Photo-tran 0.6 Amp Output Current IGBT Gate Driver Optocoupler
  Mã: P314V
  Kiểu chân: 6 chân dán SOP-6
  Hãng sx: AVAGO
  Hàng tường đương: ACPL-P314V, ACPL-W314
  HOTLINE: 0971 117 589
 • A2611 HCPL-2611V HP2611V A 2611V A2611V DIP8 Photo-Transistor

  9.000 VND
  A2611 HCPL-2611V HP2611V A 2611V A2611V DIP8 Photo-Transistor
  Mã: A2611
  Kiểu chân: 8 chân cắm DIP-8
  Phân nhóm: Photo-Transistor
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • A2231 HCPL-2231 HP2231 DIP8 Photocoupler opto cách ly quang

  16.000 VND
  A2231 HCPL-2231 HP2231 DIP8 Photocoupler opto cách ly quang
  Mã: A2231
  Kiểu chân: cắm DIP-8
  Phân nhóm: Photocoupler opto
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-M601 M601 SOP5 Photo-Tran optocoupler

  9.500 VND
  HCPL-M601 M601 SOP5 Photo-Tran optocoupler
  Mã: HCPL-M601
  Kiểu chân: 5 chân dán SOP5
  Thương hiệu: AVAGO
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-4503V HP4503V A4503V SOP8 Photo-Transistor, Optocouplers

  9.500 VND
  HCPL-4503V HP4503V A4503V SOP8 Photo-Transistor, Optocouplers
  Mã kho: A4503V-SOP8
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Phân nhóm: Photo-Transistor
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-4503 HP4503 A4503 DIP8 Photo-Transistor, Optocouplers

  12.000 VND
  HCPL-4503 HP4503 A4503 DIP8 Photo-Transistor, Optocouplers
  Mã kho: A4503-DIP8
  Kiểu chân: 8 chân cắm DIP-8
  Phân nhóm: Photo-Transistor
  HOTLINE: 0971 117 589
 • NEC2701 PS2701-1 2701 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler

  4.000 VND
  NEC2701 PS2701-1 2701 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler
  Mã: NEC2701
  Kiểu chân: dán 4 chân SOP-4
  Thương hiệu: NEC
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TLP109 P109 SOP5 Photo-Transistor optocouplers

  7.000 VND
  TLP109 P109 SOP5 Photo-Transistor optocouplers
  Mã: TLP109
  Kiểu chân: 5 chân dán SOP-5
  Thương hiệu: Toshiba
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TLP109 P109 SOP5 Photo-Transistor optocouplers (NK)

  11.000 VND
  TLP109 P109 SOP5 Photo-Transistor optocouplers (NK)
  Mã: TLP109
  Kiểu chân: 5 chân dán SOP-5
  Thương hiệu: Toshiba
  Xuất xứ: Hàng chính hãng
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TLP621-2GB TLP621-2 SOP8 Photo-Transistor optocouplers

  5.500 VND
  TLP621-2GB TLP621-2 SOP8 Photo-Transistor optocouplers
  Mã: TLP621-2GB
  Kiểu chân: 8 chân cắm DIP-8
   
  HOTLINE: 0971 117 589

Hiển thị từ 1 đến 12 trên 28 bản ghi - Trang số 1 trên 3 trang