So sánh sản phẩm
PHOTO-TRAN
 • HCPL-4503V HP4503V A4503V SOP8 Photo-Transistor, Optocouplers

  9.500 VND
  HCPL-4503V HP4503V A4503V SOP8 Photo-Transistor, Optocouplers
  Mã kho: A4503V-SOP8
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Phân nhóm: Photo-Transistor
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-4503 HP4503 A4503 DIP8 Photo-Transistor, Optocouplers

  12.000 VND
  HCPL-4503 HP4503 A4503 DIP8 Photo-Transistor, Optocouplers
  Mã kho: A4503-DIP8
  Kiểu chân: 8 chân cắm DIP-8
  Phân nhóm: Photo-Transistor
  HOTLINE: 0971 117 589
 • NEC2701 PS2701-1 2701 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler

  4.000 VND
  NEC2701 PS2701-1 2701 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler
  Mã: NEC2701
  Kiểu chân: dán 4 chân SOP-4
  Thương hiệu: NEC
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TLP109 P109 SOP5 Photo-Transistor optocouplers

  7.000 VND
  TLP109 P109 SOP5 Photo-Transistor optocouplers
  Mã: TLP109
  Kiểu chân: 5 chân dán SOP-5
  Thương hiệu: Toshiba
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TLP109 P109 SOP5 Photo-Transistor optocouplers (NK)

  11.000 VND
  TLP109 P109 SOP5 Photo-Transistor optocouplers (NK)
  Mã: TLP109
  Kiểu chân: 5 chân dán SOP-5
  Thương hiệu: Toshiba
  Xuất xứ: Hàng chính hãng
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TLP621-2GB TLP621-2 SOP8 Photo-Transistor optocouplers

  5.500 VND
  TLP621-2GB TLP621-2 SOP8 Photo-Transistor optocouplers
  Mã: TLP621-2GB
  Kiểu chân: 8 chân cắm DIP-8
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • PC357C PC357 SOP4 Photo-transistor

  4.000 VND
  PC357C PC357 SOP4 Photo-transistor
  Mã: PC357C
  Kiểu chân: dán SOP-4
  Thương hiệu: SHARP
  Hàng tương đương: S357 357
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-J454 AJ454 SOP8 Photo-Transistor optocoupler

  8.000 VND
  HCPL-J454 AJ454 SOP8 Photo-Transistor optocoupler
  Mã: AJ454
  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
  Phân nhóm: Photo-transistor
  HOTLINE: 0971 117 589
 • PC357C PC357 SOP4 Photo-transistor

  3.000 VND
  PC357C PC357 SOP4 Photo-transistor
  Mã: PC357C
  Kiểu chân: dán SOP-4
  Thương hiệu: SHARP
  tương đương: S357
  HOTLINE: 0971 117 589
 • HCPL-0314 314 314V SOP8 Photo-Tran optocoupler

  8.000 VND
  HCPL-0314 314 314V SOP8 Photo-Tran optocoupler
  Mã: HCPL-0314
  Kiểu chân: dán SOP-8
  Dùng cho: Vật tư servo, vật tư biến tần
  Hàng tường đương: HCPL-0314V, 314V HCPL-314V TLP314 
  HOTLINE: 0971 117 589
 • PC457L SOP5 Photo-opto

  7.000 VND
  PC457L SOP5 Photo-opto
  Mã: PC457L
  Kiểu chân: dán SOP5
  HOTLINE: 0971 117 589
 • 4N35 DIP6 Photo-transistor opto photocoupler

  3.000 VND
  4N35 DIP6 Photo-transistor opto photocoupler
  Mã: 4N35
  Kiểu chân: cắm DIP-6
  Thương hiệu: TOSHIBA
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • PC925L Photo-tran

  9.000 VND
  PC925L Photo-tran
  Kiểu chân: dán SOP-8
  Mã: PC925L
  Phân nhóm: Photo-tran
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • PC123 DIP4 Photo-Transistor optocouplers

  2.000 VND
  PC123 DIP4 Photo-Transistor optocouplers
  Mã: PC123
  Kiểu chân: 4 chân cắm DIP-4
  Thương hiệu: SHARP
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • A4506 HCPL-4506V HP4506V SOP8 Photo-Transistor optocouplers

  11.500 VND
  A4506 HCPL-4506V HP4506V SOP8 Photo-Transistor optocouplers
  Mã: A4506
  Kiểu chân: Dán SOP-8
  Hàng tương đương: A4506 (HCPL-4506) HP4506
  HOTLINE: 0971 117 589
 • EL3H7A EL3H7B EL3H7C EL3H7G EL3H7 SSOP4 Photo-Transistor optocoupler

  1.500 VND
  EL3H7A EL3H7B EL3H7C EL3H7G EL3H7 SSOP4 Photo-Transistor optocoupler
  Mã: EL3H7
  Kiểu chân: 4 chân dán SSOP-4
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • A3120 HCPL-3120V DIP8 Photo-Transistor, IC Cách Ly Quang OPTO Photocoupler

  8.000 VND
  A3120 HCPL-3120V DIP8 Photo-Transistor, IC Cách Ly Quang OPTO Photocoupler
  Mã: A3120
  Kiểu chân: cắm 8 chân DIP-8
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • CNY17-3 SOP6 Photo-Transistor optocouplers

  9.000 VND
  CNY17-3 SOP6 Photo-Transistor optocouplers
  Mã: CNY17-3
  Kiểu chân: 6 chân dán SOP-6
  Xuất xứ: Hàng mới
  Thương hiệu: ON
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ​P112A TLP112A Photo Transistor 0.08A 16V

  17.500 VND
  P112A TLP112A Photo Transistor 0.08A 16V 
  Mã:P112A
  kiểu chân: dán SOP-5
  hãng sx: TOSHIBA
  Xuất Xứ: Chính Hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ​P112A TLP112A Photo Transistor 0.08A 16V

  8.000 VND
  Hết hàng
  P112A TLP112A Photo Transistor 0.08A 16V
  Mã: P112A 
  kiểu chân: dán SOP-5
  Hãng sx: TOSHIBA
  Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589