So sánh sản phẩm
Điện trở 390K 0.25W (390K 1/4W) sai số 1%

Điện trở 390K 0.25W (390K 1/4W) sai số 1%

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này ( 0)
 • Mã sản phẩm:
 • RES-390K0.25W_nzi
 • Tên: Điện trở 390K 0.25W (390K 1/4W) sai số 1%
  Mã: RES-390K0.25W
 • 100 VND
 • Số lượng 1 - 9 10 - 29 30 - 49 50 - 99 100 - 10000
  Giá 100 90 80 70 65
 • Đơn vị tính
 • Con
 • Còn 100 sp - Điện thoại:: - - Cửa hàng vatgia
Số lượng
Điện trở 390K 0.25W (390K 1/4W) sai số 1%
​Mã: RES-390K0.25W
RES-390K0.25W