So sánh sản phẩm
Điện trở RES-820K1W

Điện trở RES-820K1W

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này ( 0)
 • Mã sản phẩm:
 • RES-820K1W-NZI
 • Tên: Điện trở RES-820K1W
  Mã: RES-820K1W
 • 800 VND
 • Số lượng 1 - 9 10 - 29 30 - 49 50 - 99 100 -
  Giá 800 720 650 600 550
 • Đơn vị tính
 • Con
 • Còn 100 sp - Điện thoại:: - - Cửa hàng vatgia
Số lượng
Điện trở RES-820K1W
RES-820K1W
Tags: RES-820K1W