So sánh sản phẩm
RN4905 VE: VE SOT563 NPN, PNP Transistor 100mA 50V, Silicon PNP/NPN Epitaxial Type

RN4905 VE: VE SOT563 NPN, PNP Transistor 100mA 50V, Silicon PNP/NPN Epitaxial Type

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này ( 0)
 • Mã sản phẩm:
 • RN4905-VE-168
 • Tên: RN4905 VE: VE SOT563 NPN, PNP Transistor 100mA 50V, Silicon PNP/NPN Epitaxial Type
  Mã: RN4905-VE
  Kiểu chân: 6 chân dán SOT-563
 • 5.500 VND
 • Số lượng 1 - 9 10 - 29 30 - 49 50 - 99 100 - 10000
  Giá 5500 5000 4500 4000 3600
 • Đơn vị tính
 • Con
 • Còn 100 sp - Điện thoại:: - - Cửa hàng vatgia
Số lượng
RN4905 VE: VE SOT563 NPN, PNP Transistor 100mA 50V, Silicon PNP/NPN Epitaxial Type
Mã: RN4905-VE
Kiểu chân: 6 chân dán SOT-563
RN4905-VE
Tags: RN4905-VE