So sánh sản phẩm
RTL8111DL QFP48 IC Vi Điều Khiển

RTL8111DL QFP48 IC Vi Điều Khiển

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này ( 0)
 • Mã sản phẩm:
 • RTL8111DL-168
 • Tên: RTL8111DL QFP48 IC Vi Điều Khiển
  Mã: RTL8111DL
 • 23.500 VND
 • Số lượng 1 - 9 10 - 29 30 - 49 50 - 99 100 - 10000
  Giá 23500 21000 19000 17000 15000
 • Đơn vị tính
 • Con
 • Còn 100 sp - Điện thoại:: - - Cửa hàng vatgia
Số lượng
RTL8111DL QFP48 IC Vi Điều Khiển
Mã: RTL8111DL
Kiểu chân: 48 chân QFP-48

RTL8111DL
Tags: RTL8111DL