So sánh sản phẩm
Dây cảm biến nhiệt độ điều hòa 20K (đầu nhựa); Mã: TC20K-P; Dùng cho: Vật tư điều hòa; Keywords: cảm biến điều hòa, cảm

Dây cảm biến nhiệt độ điều hòa 20K (đầu nhựa); Mã: TC20K-P; Dùng cho: Vật tư điều hòa; Keywords: cảm biến điều hòa, cảm

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này ( 0)
 • Mã sản phẩm:
 • TC20K-P-GQI
 • Tên: Dây cảm biến nhiệt độ điều hòa 20K (đầu nhựa)
  Mã: TC20K-P
 • 5.500 VND
 • Số lượng 1 - 9 10 - 29 30 - 49 50 - 99 100 - 10000
  Giá 5500 5000 4400 4000 3600
 • Đơn vị tính
 • Con
 • Còn 100 sp - Điện thoại:: - - Cửa hàng vatgia
Số lượng
Dây cảm biến nhiệt độ điều hòa 20K (đầu nhựa)
Mã: TC20K-P
Keywords: cảm biến điều hòa, cảm biến đầu ruồi; Mã kho: TC20K-P-GQI
TC20K-P-GQI
Tags: TC20K-P