So sánh sản phẩm
TNY253G TNY253GN SOP8 IC nguồn

TNY253G TNY253GN SOP8 IC nguồn

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này ( 0)
 • Mã sản phẩm:
 • TNY253GN-IC
 • Tên: TNY253G TNY253GN SOP8 IC nguồn
  Mã: TNY253GN
 • 8.000 VND
 • Số lượng 1 - 9 10 - 29 30 - 49 50 - 99 100 - 10000
  Giá 8000 7500 6500 6000 5500
 • Đơn vị tính
 • Con
 • Còn 100 sp - Điện thoại:: - - Cửa hàng vatgia
Số lượng
TNY253G TNY253GN SOP8 IC nguồn
Mã: TNY253GN
Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8
TNY253GN-IC
Tags: TNY253GN