So sánh sản phẩm
TỤ ĐIỆN - CAPACITOR
 • Tụ hóa 56uF 35V 56uF35V56uF 6X15MM

  2.000 VND
  Tụ hóa 56uF 35V 56uF35V56uF 6X15MM
  Mã: C56uF35V6X15
  Kiểu chân: cắm
  Thương hiệu: RUBYCON
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 120uF 50V 120uF50V120uF 8X20MM

  3.000 VND
  Tụ hóa 120uF 50V 120uF50V120uF 8X20MM
  Mã: C120uF50V8X20
  Kiểu chân: cắm
  Thương hiệu: ELNA
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 150uF 35V 150uF35V150uF 8X16MM

  2.500 VND
  Tụ hóa 150uF 35V 150uF35V150uF 8X16MM
  Mã: C150uF35V8x16
  Kiểu chân: Cắm
  Thương hiệu: XYH
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 68uF 63V 68uF63V68uF 10X13MM

  3.000 VND
  Tụ hóa 68uF 63V 68uF63V68uF 10X13MM
  Mã: C68uF63V10x13
  Kiểu chân: Cắm
  Thương hiệu: LXV
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 1000UF 6.3V 1000UF6.3V1000UF 8x12MM

  1.000 VND
  Tụ hóa 1000UF 6.3V 1000UF6.3V1000UF 8x12MM
  Mã: C1000UF6V38X12
  Kiểu chân: cắm
  Kích thước: 8x12MM
  Thương hiệu: JCCON
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 100UF 10V 100UF10V100UF 5X11MM

  300 VND
  Tụ hóa 100UF 10V 100UF10V100UF 5X11MM
  Mã: C100UF10V5X11
  Kiểu chân: cắm
  Kích thước: 8X12MM
  Thương hiệu: JCCON
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 220UF 50V 220UF 10X13MM

  1.500 VND
  Tụ hóa 220UF 50V 220UF 10X13MM
  Mã: C220UF50V10X13
  Kiểu chân: cắm
  Xuất xứ: Hàng mới
  Thương hiệu: JCCON
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 2200uF 10V 2200uF10V2200uF 10X17MM

  1.500 VND
  Tụ hóa 2200uF 10V 2200uF10V2200uF 10X17MM
  Mã: C2200uF10V10X17
  Kiểu chân: Cắm
  Thương hiệu: JCCON
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 150uF 450V 150uF450V150uF 25X30MM

  14.500 VND
  Tụ hóa 150uF 450V 150uF450V150uF 25X30MM
  Mã: C150uF450V25X30
  Kiểu chân: cắm
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ nhôm dán 100uF 16V 100UF16V100UF SMD 6.3X5.4MM

  700 VND
  Tụ nhôm dán 100uF 16V 100UF16V100UF SMD 6.3X5.4MM
  Mã: C100UF16VSMD
  Kiểu chân: dán
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 3300uF 10V 3300uF 10x20mm

  2.000 VND
  Tụ hóa 3300uF 10V 3300uF 10x20mm
  Mã: C3300uF10V10X20
  Kiểu chân: cắm 2 chân
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 1500UF 16V 1500UF16V1500UF 10X20MM

  1.500 VND
  Tụ hóa 1500UF 16V 1500UF16V1500UF 10X20MM
  Mã: C1500UF16V10X20
  Kiểu chân: cắm
  Kích thước: 10X20MM
  Thương hiệu: JCCON
  HOTLINE: 0971 117 589

Hiển thị từ 1 đến 12 trên 148 bản ghi - Trang số 1 trên 13 trang