So sánh sản phẩm
TỤ ĐIỆN - CAPACITOR
 • Tụ hóa 2.2uF 400V 2.2uF 6x12mm

  1.000 VND
  Tụ hóa 2.2uF 400V 2.2uF 6x12mm; Mã: CAPP-2.2uF400V;
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 220uF 250V 220uF 18x35mm

  7.000 VND
  Tụ hóa 220uF 250V 220uF 18x35mm; Mã: CAPP-220uF250V
  HOTLINE: 0971 117 589
 • MKP-X2 0.33uF 1200V Tụ bếp từ 0.33uF 1200V 0.33uF

  6.500 VND
  MKP-X2 0.33uF 1200V Tụ bếp từ 0.33uF 1200V 0.33uF; Mã: MKP-X2-0.33uF1200V; Dùng cho: vật tư bếp từ
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 3.3uF 50V 3.3uF 5x11mm

  1.500 VND
  Tụ hóa 3.3uF 50V 3.3uF 5x11mm; Mã: CAPP-3.3uF50V
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 47uF 35V 47uF 5x311mm

  500 VND
  tụ hóa 47uF 35V 47uF 5x311mm; Mã: CAPP-47uF35V
  HOTLINE: 0971 117 589
 • 2SC2383 C2383 TO92L NPN Transistor 1A 160V

  500 VND
  2SC2383 C2383 TO92L NPN Transistor 1A 160V; Mã: 2SC2383; Kiểu chân: 3 chân cắm TO-92L
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ kẹo, tụ xanh, Tụ Polyester 2A103J 2A 10nf 100V 103J

  500 VND
  Tụ kẹo, tụ xanh, Tụ Polyester 2A103J 2A 10nf 100V 103J
  Mã: CAPP-2A103J
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 4700uF 10V 4700uF 13x20mm

  2.000 VND
  Tụ hóa 4700uF 10V 4700uF 13x20mm; Mã: CAPP-4700uF10V
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ụ hóa 4700uF 35V 4700uF 18x30mm

  7.500 VND
  Tụ hóa 4700uF 35V 4700uF 18x30mm
  Mã: CAPP-4700uF35V
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 4700uF 50V 4700uF 18x35mm

  10.000 VND
  Tụ hóa 4700uF 50V 4700uF 18x35mm; Mã: CAPP-4700uF50V
  HOTLINE: 0971 117 589
 • RX21-10W-1K-J Điện trở 1K 10W 1K 5%, X32xY8mm, điện trở sứ, điện trở công suất, điện trở xi măng, điện trở dây cuốn

  3.000 VND
  X21-10W-1K-J Điện trở 1K 10W 1K 5%, X32xY8mm, điện trở sứ, điện trở công suất, điện trở xi măng, điện trở dây cuốn; Mã: RX21-10W-1K-J; Hàng tương đương: RX21-10W-1K, điện trở sứ xanh, điện trở xanh, điện trở công suất 10W 1K HMR JRW 10W 1KJ HMR JRW 10W 1KJ HMR JRW 10W 1KJ HMR JRW 10W 1KJ
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ quạt CBB61 0.8uF 500V 0.8uF 2 dây

  10.000 VND
  Tụ quạt CBB61 0.8uF 500V 0.8uF 2 dây; Mã: CBB61-0.8uF500V; Dùng cho: vật tư điều hòa, vật tư quạt điện; Kiểu chân: 2 dây
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 100uF 6.3V 100uF 6x11mm

  1.000 VND
  Tụ hóa 100uF 6.3V 100uF 6x11mm; Mã: CAPP-100uF6.3V
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 100uF 200V 100uF DxHmm

  7.000 VND
  Tụ hóa 100uF 200V 100uF DxHmm; Mã: CAPP-100uF200V
  HOTLINE: 0971 117 589
 • IRFP260N TO247 N MOSFET 50A 200V 0.04R

  33.000 VND
  IRFP260N TO247 N MOSFET 50A 200V 0.04R; Mã: IRFP260N; Kiểu chân: cắm TO-247; Thương hiệu: IR
  HOTLINE: 0971 117 589
 • GAL16V8D-25LP DIP20 IC số

  15.000 VND
  GAL16V8D-25LP DIP20 IC số; Mã: GAL16V8D-25LP
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 330uF 450V 330uF 30X50mm

  15.000 VND
  Tụ hóa 330uF 450V 330uF 30X50mm
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 470uF 63V 470uF 13X21mm

  2.500 VND
  Tụ hóa 470uF 63V 470uF 13X21mm 
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 470uF 25V 470uF 8X12mm

  1.500 VND
  Tụ hóa 470uF 25V 470uF 8X12mm
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 1000uF 35V 1000uF 10X20mm

  2.000 VND
  Tụ hóa 1000uF 35V 1000uF 10X20mm
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 2200uF 16V 2200uF 10X20mm

  2.000 VND
  Tụ hóa 2200uF 16V 2200uF 10X20mm
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 22uF 250V 22uF 10X17mm

  2.800 VND
  Tụ hóa 22uF 250V 22uF 10X17mm
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 4.7uF 400V 4.7uF 8x12mm

  500 VND
  Tụ hóa 4.7uF 400V 4.7uF 8x12mm
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 100uF 400V 100uF 18X25mm

  10.000 VND
  Tụ hóa 100uF 400V 100uF 18X25mm
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 47uF 25V 47uF 5X7mm

  500 VND
  Tụ hóa 47uF 25V 47uF 5X7mm
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 47uF 25V 47uF 5X7mm

  500 VND
  Tụ hóa 47uF 25V 47uF 5X7mm
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 220uF 25V 220uF 8x12mm

  1.500 VND
  Tụ hóa 220uF 25V 220uF 8x12mm
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 470uF 16V 470uF 8X12mm

  1.000 VND
  Tụ hóa 470uF 16V 470uF  8X12mm
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 680uF 25V 680uF 10X17mm

  2.000 VND
  Tụ hóa 680uF 25V 680uF 10X17mm
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 2200uF 10V 2200uF 10X17mm

  1.500 VND
  Tụ hóa 2200uF 10V 2200uF 10X17mm
  HOTLINE: 0971 117 589

Hiển thị từ 31 đến 60 trên 76 bản ghi - Trang số 2 trên 3 trang