So sánh sản phẩm
TỤ ĐIỆN - CAPACITOR
 • Tụ hóa 33uF 450V 33uF 16X25mm

  5.000 VND
   Tụ hóa 33uF 450V 33uF 16X25mm
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 1000uF 16V 1000uF 8X16

  2.000 VND
  Tụ hóa 1000uF 16V 1000uF 8X16
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 680uF 35V 680uF 10X20mm

  2.500 VND
  Tụ hóa 680uF 35V  680uF 10X20mm
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 4.7uF 450V 4.7uF 10X13mm

  1.500 VND
  Tụ hóa 4.7uF 450V 4.7uF 10X13mm
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 100uF 25V 100uF 6X11mm

  1.000 VND
  Tụ hóa 100uF 25V 100uF 6X11mm
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 47uF 450V 47uF 16X25mm

  5.000 VND
  Tụ hóa 47uF 450V 47uF 16X25mm
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 220UF 10V 220UF 6X7mm

  500 VND
  Tụ hóa 220UF 10V 220UF 6X7mm
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 450V22UF 22UF450V

  3.000 VND
  Tụ hóa 450V22UF 22UF450V
  Mã: CAPP-22uF450V
  Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 10uF 450V 10uF 13X21mm

  2.500 VND
  Tụ hóa 10uF 450V 10uF 13X21mm
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 100uF 450V 100uF 18X35mm

  10.000 VND
  Tụ hóa 100uF 450V 100uF 18X35mm
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 100uF 50V 100uF 8X12mm

  1.000 VND
  Tụ hóa 100uF 50V 100uF 8X12mm
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 100uF 35V 100uF 6x7mm

  500 VND
  Tụ hóa 100uF 35V 100uF 6x7mm
  HOTLINE: 0971 117 589
 • 25V1000UF 1000UF25V 10X17

  1.500 VND
  25V1000UF 1000UF25V 10X17
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 47uF ​50V 47uF 6X11mm

  1.000 VND
  Tụ hóa 47uF ​50V 47uF 6X11mm
  HOTLINE: 0971 117 589

Hiển thị từ61 đến 74 trên 74 bản ghi - Trang số 3 trên 3 trang