So sánh sản phẩm
TỤ HÓA
 • Tụ hóa 35V 1000uF 12x20mm

  2.500 VND
  Tụ hóa 35V 1000uF 12x20mm
  Mã : CAPP1000uF35V
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 820uF 400V 820uF400V820uF KMH 35x50mm

  52.000 VND
  Tụ hóa 820uF 400V 820uF400V820uF KMH 35x50mm
  Mã: 820uF400V35x50
  Kiểu chân: Cắm
  Thương hiệu: NIPPON 
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 180UF 450V 180UF450V180UF 25x40MM

  17.500 VND
  Tụ hóa 180UF 450V 180UF450V180UF 25x40MM
  Mã: 180UF450V25x40
  Kiểu chân: cắm 2 chân
  Xuất xứ: Hàng mới
  Kích thước: 25x40MM
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 390uF 400V 390uF400V390uF 30x40mm

  44.000 VND
  Tụ hóa 390uF 400V 390uF400V390uF 30x40mm
  Mã: 390uF400V30X40
  Kiểu chân: cắm
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • 220UF400V30X30 Tụ hóa 220UF 400V 220UF400V220UF 30X30MM

  18.000 VND
  220UF400V30X30 Tụ hóa 220UF 400V 220UF400V220UF 30X30MM
  Mã: 220UF400V30X30
  Kiểu chân: cắm
  Xuất xứ: Hàng mới
  Kích thước: 30X30MM
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 470UF 63V 470UF63V470UF 13X21MM

  2.500 VND
  Tụ hóa 470UF 63V 470UF63V470UF 13X21MM
  Mã: 470UF63V13X21
  Kiểu chân: cắm
  Thương hiệu: JCCON
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 3300UF 16V 3300UF16V3300UF 10X25MM

  2.000 VND
  Tụ hóa 3300UF 16V 3300UF16V3300UF 10X25MM
  Mã: 3300UF16V10X25
  Kiểu chân: cắm
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 2200uF 25V 2200UF25V2200UF 10x20MM

  2.000 VND
  Tụ hóa 2200uF 25V 2200UF25V2200UF 10x20MM
  Mã: 2200uF25V10X20
  Kiểu chân : cắm
  Thương hiệu: Chongx
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 1000uF 16V 1000uF16V1000uF 8x16mm

  800 VND
  Tụ hóa 1000uF 16V 1000uF16V1000uF 8x16mm
  Mã: 1000uF16V8X16
  Kiểu chân: cắm
  Kích thước: 8X16MM
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 10uF 400V 10uF400V10uf 10x17mm

  1.500 VND
  Tụ hóa 10uF 400V 10uF400V10uf 10x17mm
  Mã: 10uF400V10X17
  Kiểu chân: cắm
  Kích thước: 10X17MM
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 100uF 50V 100uF50V100uF 8x12mm

  600 VND
  Tụ hóa 100uF 50V 100uF50V100uF 8x12mm
  Mã: 100uF50V8x12
  Kiểu chân: Cắm
  Thương hiệu: JCCON
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 10uF 450V 10uF450V10uF 10X17MM

  1.500 VND
  Tụ hóa 10uF 450V 10uF450V10uF 10X17MM
  Mã: 10uF450V10X17MM
  Kiểu chân: cắm
  Kích thước: 10X17MM
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 6.8uF 250V 6.8UF250V6.8UF 8X12MM

  700 VND
  Tụ hóa 6.8uF 250V 6.8UF250V6.8UF 8X12MM
  Mã: 6U8F250V8X12
  Kiểu chân: cắm
  Xuất xứ: hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 10000UF 63V 10000UF63V10000UF 30X50MM

  37.000 VND
  Tụ hóa 10000UF 63V 10000UF63V10000UF 30X50MM
  Mã: 10000UF63V30X50
  Xuất xứ: Hàng mới
  Kích thước: 30X50MM
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 33UF 250V 33UF250V33UF 10X25MM

  2.500 VND
  Tụ hóa 33UF 250V 33UF250V33UF 10X25MM
  Mã: 33UF250V10X25
  Kiểu chân: cắm
  Xuất xứ: hàng mới
  Thương hiệu: BERYL
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 10000UF 50V 10000UF50V10000UF 30x40MM

  32.000 VND
  Tụ hóa 10000UF 50V 10000UF50V10000UF 30x40MM
  Mã: 10000UF50V-30x40
  Kiểu chân: cắm
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • 100UF63V8X12 Tụ hóa 100UF 63V 100UF63V100UF 8X12MM

  1.000 VND
  100UF63V8X12 Tụ hóa 100UF 63V 100UF63V100UF 8X12MM
  Mã: 100UF63V8X12
  Kiểu chân: cắm
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 470uF 10V 470uF10V470uF 6x12mm

  500 VND
  Tụ hóa 470uF 10V 470uF10V470uF 6x12mm
  Mã: 470uF10V
  Kiểu chân: cắm 2 chân
  Kích thước: 6x12mm
  Xuất xứ: Hàng mới
  Thương hiệu: JCCON
  HOTLINE: 0971 117 589
 • 220UF450V25X30 Tụ hóa 220UF 450V 220UF 25X30

  37.000 VND
  220UF450V25X30 Tụ hóa 220UF 450V 220UF 25X30
  Mã: 220UF450V25X30
  Kiểu chân: cắm
  Xuất xứ: Hàng mới
  Thương hiệu: Rubycon
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 22uF 50V 22uF

  500 VND
  Tụ hóa 22uF 50V 22uF
  Mã: CAPP-22uF50V
  Kiểu chân: cắm 2 chân
  ​Kích thước: 5x11mm
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 2200uF 16V 2200uF 10x20mm

  1.500 VND
  Tụ hóa 2200uF 16V 2200uF 10x20mm
  Mã: CAPP-2200uF16V
  Kiểu chân: cắm 2 chân
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 39uF 25V 39uF25V39uF LXY 5x11mm

  500 VND
  Tụ hóa 39uF 25V 39uF25V39uF 5x11mm; Mã: CAPP39uF25V; Kiểu chân: cắm; Thương hiệu: LXY; Mã kho: CAPP39uF25V-2DR
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 4700uF 16V 4700uF 13x25mm

  9.500 VND
  Tụ hóa 4700uF 16V 4700uF 13x25mm
  Mã: CAPP4700uF16V
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ​Tụ hóa 10uF450V 10x20mm

  3.000 VND
  Tụ hóa 10uF450V 10x20mm
  Mã: CAPP-10uF450V
  Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 220uF 25V 220uF 6x12mm

  500 VND
  Tụ hóa 220uF 25V 220uF 6x12mm
  Mã: CAPP-220uF25V
  Kiểu chân: 2 chân cắm
  Thương hiệu: ChongX
  Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 470uF 50V 470uF 13x20mm

  3.000 VND
  Tụ hóa 470uF 50V 470uF 13x20mm
  Mã: CAPP-470uF50V
  Kiểu chân: 2 chân cắm
  Thương hiệu: Nichicon
  Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 400V22uF 22uF400V

  2.000 VND
  Tụ hóa 400V22uF 22uF400V
  Mã: CAPP-22uF400V
  Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ​Tụ hóa lùn, Tụ hóa 220uF 400V 220uF D35xH20mm

  37.000 VND
  Tụ hóa lùn, Tụ hóa 220uF 400V 220uF D35xH20mm
  Mã: CAPP-220uF400V
  Kiểu chân: 2 chân cắm
  Thương hiệu: KMQ
  Xuất xứ: Chính hãng
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 0.22F 5.5V 0.22F (Siêu tụ), Super Capacitor, tụ pin, tụ CDA CB5R5224H 5.5V 0.22F

  12.000 VND
  Tụ hóa 0.22F 5.5V 0.22F (Siêu tụ), Super Capacitor, tụ pin, tụ CDA CB5R5224H 5.5V 0.22F
  Mã: CAPP-0.22F5.5V
  Kiểu chân: V-TYPE
  Thương hiệu: NEC/TOKIN
  Xuất xứ: Chính hãng 
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 2.2uF 450V 2.2uF 6x12mm

  1.500 VND
  Tụ hóa 2.2uF 450V 2.2uF 6x12mm; Mã: CAPP-2.2uF450V
  HOTLINE: 0971 117 589

Hiển thị từ 1 đến 30 trên 69 bản ghi - Trang số 1 trên 3 trang