So sánh sản phẩm
TỤ HÓA
 • Tụ hóa 22uF 400V 22uF400V22uF 13X21mm

  2.000 VND
  Tụ hóa 22uF 400V 22uF400V22uF 13X21mm
  Mã: C22uF400V13X21
  Kiểu chân: cắm
  Xuất xứ: Hàng mới
  Thương hiệu: JCCON
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 39UF 400V 39UF400V39UF 20X18MM

  35.000 VND
  Tụ hóa 39UF 400V 39UF400V39UF 20X18MM
  Mã: 39UF400V20X18
  Kiểu chân: cắm
  Kích thước: 20X18MM
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ 47uF 35V 47uF35V47UF 5x11mm

  400 VND
  Tụ 47uF 35V 47uF35V47UF 5x11mm
  Mã: C47uF35V5X11
  Kiểu chân: cắm
  Kích thước: 5X11MM
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ 100uF 200V 100uF200V100uF 13x21mm tụ hóa

  3.500 VND
  Tụ 100uF 200V 100uF200V100uF 13x21mm tụ hóa
  Mã: C100uF200V13X21
  Kiểu chân: cắm
  Kích thước: 13x21mm
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 680uF 450V 680uF450V680uF 35X50MM

  44.000 VND
  Tụ hóa 680uF 450V 680uF450V680uF 35X50MM
  Mã: C680uF450V35X50
  Kiểu chân: cắm
  Kích thước: 35X50MM
  Thương hiệu: Nichicon
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ 220uF 250V 220uF250V220uF 18X25mm tụ hóa

  7.000 VND
  Tụ 220uF 250V 220uF250V220uF 18X25mm tụ hóa
  Mã: C220uF250V18X25
  Kiểu chân: Cắm
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ 22uF 200V 22uF200V22uF MXG 10X16mm tụ hóa

  1.500 VND
  Tụ 22uF 200V 22uF200V22uF MXG 10X16mm tụ hóa
  Mã: C22uF200V10X16
  Kiểu chân: Cắm
  Thương hiệu: Rubycon
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ 330uF 450V 330uF450V330uF 30x50mm tụ hóa

  22.000 VND
  Tụ 330uF 450V 330uF450V330uF 30x50mm tụ hóa
  Mã: C330uF450V30X50
  Kiểu chân: cắm
  Kích thước: 30x50mm
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ 1800UF 16V 1800UF16V1800UF 10x25mm tụ hóa

  2.500 VND
  Tụ 1800UF 16V 1800UF16V1800UF 10x25mm tụ hóa
  Mã: C1800UF16V10x25
  Kiểu chân: Cắm
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ 1800UF 16V 1800UF16V1800UF 10x25mm tụ hóa

  2.500 VND
  Tụ 1800UF 16V 1800UF16V1800UF 10x25mm tụ hóa
  Mã: C1800UF16V10x25
  Kiểu chân: Cắm
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ 100uF 100V 100uF100V100uF JCCON 10x17mm tụ hóa

  1.500 VND
  Tụ 100uF 100V 100uF100V100uF JCCON 10x17mm tụ hóa
  Mã: C100uF100V10x17
  Kiểu chân: cắm
  Thương hiệu: JCCON
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ 100UF 35V 100UF35V100UF 6x12MM tụ hóa

  500 VND
  Tụ 100UF 35V 100UF35V100UF 6x12MM tụ hóa
  Mã: C100UF35V6X12
  Kiểu chân: cắm
  Kích thước: 6x12MM
  Thương hiệu: JCCON
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ 22uF 250V 22uF250V22uF MXG 10X16mm tụ hóa

  400 VND
  Tụ 22uF 250V 22uF250V22uF MXG 10X16mm tụ hóa
  Mã: C22uF250V10X16
  Kiểu chân: Cắm
  Thương hiệu: Rubycon
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ 22uF 250V 22uF250V22uF MXG 10X16mm tụ hóa

  1.500 VND
  Tụ 22uF 250V 22uF250V22uF MXG 10X16mm tụ hóa
  Mã: C22uF250V10X16
  Kiểu chân: Cắm
  Thương hiệu: Rubycon
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 1200UF 10V 1200UF10V1200UF 20x10MM

  2.500 VND
  Tụ hóa 1200UF 10V 1200UF10V1200UF 20x10MM
  Mã: 1200UF10V20X10
  Kiểu chân: cắm
  Kích thước: 24X12MM
  Thương hiệu: Nichicon
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ 2700UF 16V 2700UF16V2700UF 24x12MM tụ hóa

  4.500 VND
  Tụ 2700UF 16V 2700UF16V2700UF 24x12MM tụ hóa
  Mã: C2700UF16V24X12
  Kiểu chân: cắm
  Kích thước: 24X12MM
  Thương hiệu: Nichicon
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ 39uF 35V 39uF35V39UF 5x15mm tụ hóa

  2.500 VND
  Tụ 39uF 35V 39uF35V39UF 5x15mm tụ hóa
  Mã: C39uF35V5X15
  Kiểu chân: cắm
  Kích thước: 5X15MM
  Phân nhóm: tụ hóa
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ 1000UF 63V 1000UF63V1000UF 16x25MM tụ hóa

  6.500 VND
  Tụ 1000UF 63V 1000UF63V1000UF 16x25MM tụ hóa
  Mã: C1000UF63V16X25
  Kiểu chân: cắm
  Kích thước: 6x12MM
  Thương hiệu: JCCON
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ 47uF 250V 47uF 47uF250V47uF 10X24MM tụ hóa

  4.500 VND
  Tụ 47uF 250V 47uF 47uF250V47uF 10X24MM tụ hóa
  Mã: C47uF250V10X24
  Kiểu chân: cắm
  Kích thước: 10X24MM
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 270UF 10V 270UF10V270UF 29x12MM

  9.000 VND
  Tụ hóa 270UF 10V 270UF10V270UF 29x12MM
  Mã: 270UF100V29X12
  Kiểu chân: cắm
  Kích thước: 29X12MM
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 35V 1000uF 12x20mm

  2.500 VND
  Tụ hóa 35V 1000uF 12x20mm
  Mã : CAPP1000uF35V
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 820uF 400V 820uF400V820uF KMH 35x50mm

  57.000 VND
  Tụ hóa 820uF 400V 820uF400V820uF KMH 35x50mm
  Mã: 820uF400V35x50
  Kiểu chân: Cắm
  Thương hiệu: NIPPON 
  Xuất xứ: Hàng mới
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 180UF 450V 180UF450V180UF 25x40MM

  17.500 VND
  Tụ hóa 180UF 450V 180UF450V180UF 25x40MM
  Mã: 180UF450V25x40
  Kiểu chân: cắm 2 chân
  Xuất xứ: Hàng mới
  Kích thước: 25x40MM
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 390uF 400V 390uF400V390uF 30x40mm

  44.000 VND
  Tụ hóa 390uF 400V 390uF400V390uF 30x40mm
  Mã: 390uF400V30X40
  Kiểu chân: cắm
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • 220UF400V30X30 Tụ hóa 220UF 400V 220UF400V220UF 30X30MM

  18.000 VND
  220UF400V30X30 Tụ hóa 220UF 400V 220UF400V220UF 30X30MM
  Mã: 220UF400V30X30
  Kiểu chân: cắm
  Xuất xứ: Hàng mới
  Kích thước: 30X30MM
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 470UF 63V 470UF63V470UF 13X21MM

  2.500 VND
  Tụ hóa 470UF 63V 470UF63V470UF 13X21MM
  Mã: 470UF63V13X21
  Kiểu chân: cắm
  Thương hiệu: JCCON
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 3300UF 16V 3300UF16V3300UF 10X25MM

  2.000 VND
  Tụ hóa 3300UF 16V 3300UF16V3300UF 10X25MM
  Mã: 3300UF16V10X25
  Kiểu chân: cắm
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 2200uF 25V 2200UF25V2200UF 10x20MM

  2.000 VND
  Tụ hóa 2200uF 25V 2200UF25V2200UF 10x20MM
  Mã: 2200uF25V10X20
  Kiểu chân : cắm
  Thương hiệu: Chongx
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 1000uF 16V 1000uF16V1000uF 8x16mm

  800 VND
  Tụ hóa 1000uF 16V 1000uF16V1000uF 8x16mm
  Mã: 1000uF16V8X16
  Kiểu chân: cắm
  Kích thước: 8X16MM
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ hóa 10uF 400V 10uF400V10uf 10x17mm

  1.500 VND
  Tụ hóa 10uF 400V 10uF400V10uf 10x17mm
  Mã: 10uF400V10X17
  Kiểu chân: cắm
  Kích thước: 10X17MM
   
  HOTLINE: 0971 117 589

Hiển thị từ 1 đến 30 trên 87 bản ghi - Trang số 1 trên 3 trang