So sánh sản phẩm
U1560 RHRP 1560 RHRP1560 TO220-2 Diode 15A 600V (TM), Diode đơn, Ultra-Fast Recover Diode

U1560 RHRP 1560 RHRP1560 TO220-2 Diode 15A 600V (TM), Diode đơn, Ultra-Fast Recover Diode

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này ( 0)
 • Mã sản phẩm:
 • U1560-TM-NZI
 • Tên: U1560 RHRP 1560 RHRP1560 TO220-2 Diode 15A 600V (TM), Diode đơn, Ultra-Fast Recover Diode
  Mã: U1560
  Kiểu chân: TO220
  Thương hiệu: ON
  Xuất xứ: Hàng tháo máy
 • 4.500 VND
 • Số lượng 1 - 9 10 - 29 30 - 49 50 - 99 100 - 100000
  Giá 4500 4050 3650 3300 3000
 • Đơn vị tính
 • Con
 • Còn 100 sp - Điện thoại:: - - Cửa hàng vatgia
Số lượng
U1560 RHRP 1560 RHRP1560 TO220-2 Diode 15A 600V (TM), Diode đơn, Ultra-Fast Recover Diode
Mã: U1560
Kiểu chân: cắm TO-220-2
Thương hiệu: ON
Xuất xứ: Hàng tháo máy
U1560
Tags: U1560, MUR1560G