So sánh sản phẩm
VẬT TƯ AMPLY
 • TA8211AH ZIP12 IC khuếch đại công suất âm thanh DUAL

  14.000 VND
  TA8211AH ZIP12 IC khuếch đại công suất âm thanh DUAL
  kiểu chân: cắm ZIP-12
  Dùng cho: Vật tư Ampli
  Hãng sx: TOSHIBA
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TDA7379 ZIP15 IC AUDIO PROCESSOR AB MULTIWATT15

  28.500 VND
  TDA7379 ZIP15 IC AUDIO PROCESSOR AB MULTIWATT15
  Mã: TDA7379
  Kiểu chân: ZIP-15
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • STK4172II IC Khuếch đại ampli (TM)

  60.500 VND
  STK4172II IC Khuếch đại ampli (TM)
  Mã: STK4172II
  Kiểu chân: cắm
  Xuất xứ: Hàng mới 99%
  Hãng sx: SANYO
  Dùng cho: Vật tư Ampli
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • STK077 IC khuếch đại âm thanh

  221.500 VND
  STK077 IC khuếch đại âm thanh
  Xuất xứ: Tháo máy
  Dùng cho: vật tư Amply
  Phân nhóm: IC Amply
  HOTLINE: 0971 117 589
 • A1943 2SA1943 PNP Transistor 15A 230V

  15.500 VND
  A1943 2SA1943 PNP Transistor 15A 230V
  Mã: 2SA1943
  Kiểu chân: cắm 3 chân TO-247
  Thương hiệu: TOSHIBA
  Dùng cho: vật tư Amply
  Phân nhóm: NPN Transistor, PNP Transistor
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • B250K WH148 Biến trở ampli kép, tay vặn dài 15mm

  4.500 VND
  B250K WH148  Biến trở ampli kép, tay vặn dài 15mm
  Mã: WH148-B250KK
  Kiểu chân: 6 chân cắm 2 hàng
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TDA1175P DIP16 IC khuếch đại Ampli

  16.000 VND
  TDA1175P DIP16 IC khuếch đại Ampli
  Mã: TDA7294
  Kiểu chân: 16 cắm DIP-16
  Hãng sx: ST
  HOTLINE: 0971 117 589
 • STK4231II 2 Channel 100W min AF Power Amp (Dual Supplies) (TM)

  118.500 VND
  STK4231II 2 Channel 100W min AF Power Amp (Dual Supplies) (TM)
  Mã: STK4231II
  Xuất xứ: Hàng tháo máy
  Hãng sx: SANYO
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TDA7296 TDA7296 IC khuếch đại ampli 6W 70V(TM)

  45.500 VND
  TDA7296 TDA7296 IC khuếch đại ampli 6W 70V(TM)
  Mã: TDA7296-TM
  Kiểu chân: cắm
  Xuất xứ: Hàng tháo máy
  Hãng sản xuất: ST
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TDA7295 TDA7295 IC khuếch đại ampli 6W 70V(TM)

  49.000 VND
  TDA7295 TDA7295 IC khuếch đại ampli 6W 70V(TM)
  Mã: TDA7295
  Kiểu chân: cắm
  Xuất xứ: Hàng tháo máy
  Hãng sản xuất: ST
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TDA7294V TDA7294 IC khuếch đại ampli(TM)

  47.500 VND
  TDA7294V TDA7294 IC khuếch đại ampli(TM)
  mã: TDA7294
  kiểu chân: cắm
  hãng sx: ST
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • STK4172 STK4172II IC Amply (TM)

  50.000 VND
  STK4172 STK4172II IC Amply (TM)
  Mã: STK4172II-TM
  Kiểu chân: cắm
  Xuất xứ: Hàng tháo máy
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • STK4182II IC Khuếch đại ampli (TM)

  71.000 VND
  STK4182II IC Khuếch đại ampli (TM)
  Mã: STK4182II
  Kiểu chân: cắm
  Thương hiệu: SANYO
  Xuất xứ: Hàng tháo máy
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • N5532 NE5532DR N5532 SOP8 Ic thuật toán Dual Low-Noise Operational Amplifier

  5.500 VND
  N5532 NE5532DR N5532 SOP8 Ic thuật toán Dual Low-Noise Operational Amplifier
  Mã: N5532
  Kiểu chân: dán 8 chân SOP-8
  Thương hiệu: TI
  Xuất xứ: chính hãng
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • WH148 B250K Biến trở ampli đơn, tay vặn dài 15mm

  4.000 VND
  WH148 B250K Biến trở ampli đơn, tay vặn dài 15mm
  Mã: WH148-B250K
  Kiểu chân: 3 chân cắm 1 hàng
  Phân nhóm: Biến trở, triết áp->WH148
  HOTLINE: 0971 117 589
 • WH148 B250K Biến trở ampli đơn, tay vặn dài 15mm

  3.000 VND
  WH148 B250K Biến trở ampli đơn, tay vặn dài 15mm
  Mã: WH148-B250K
  Kiểu chân: 3 chân cắm 1 hàng


   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • CD2399 PT2399 DIP16 IC khuếch đại ampli

  5.000 VND
  CD2399 PT2399 DIP16 IC khuếch đại ampli
  Mã: PT2399;
  Kiểu chân: cắm 16 chân DIP-16
  Thương hiệu: PTC
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TDA1517 TDA1517P DIP18 IC Ampli 2×6W Hi-fi stereo power amplifier

  7.000 VND
  TDA1517 TDA1517P DIP18 IC Ampli 2×6W Hi-fi stereo power amplifier
  Mã: TDA1517P
  Kiểu chân: 18 chân cắm DIP-18
  Thương hiệu: Phillips
  Xuất xứ: Hàng mới
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • PT2315 SOP20 IC khuếch đại ampli

  34.000 VND
  PT2315 SOP20 IC khuếch đại ampli
  Mã: PT2315
  Kiểu chân: dán 20 chân SOP-20
  Thương hiệu: PTC
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • CSC2314F SOP28 IC khuếch đại ampliy

  37.000 VND
  CSC2314F SOP28 IC khuếch đại ampliy
  Mã: CSC2314F
  Kiểu chân: dán 20 chân SOP-20
  Thương hiệu: PTC
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TDA7264 SIP8 IC khuếch đại thuật toán 25+25W STEREO AMPLIFIER WITH MUTE/ST-BY

  28.500 VND
  TDA7264 SIP8 IC khuếch đại thuật toán 25+25W STEREO AMPLIFIER WITH MUTE/ST-BY
  Mã: TDA7264
  Kiểu chân: cắm 8 chân SIP-8
  Dùng cho: Vật tư Ampli
  Hãng sx: ST
  HOTLINE: 0971 117 589
 • LA3607 DIP20 IC Ampli, 7-Band Graphic Equalizer

  15.500 VND
  LA3607 DIP20 IC Ampli, 7-Band Graphic Equalizer
  Mã: LA3607
  Kiểu chân: 20 chân cắm DIP-20
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Jack cắm AV đơn màu vàng

  2.000 VND
  Jack cắm AV đơn màu vàn
  Mã: RCA-AV1Y
  Kiểu chân: cắm
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Jack cắm AV đơn màu trắng

  2.000 VND
  Jack cắm AV đơn màu trắng
  Mã: RCA-AV1W
  Kiểu chân: cắm
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • ​DAT1018N sò công suất amply(OLD)

  Liên hệ
  DAT1018N  sò công suất amply(OLD)
  Mã: DAT1018N
  Kiểu chân: cắm 5 chân
  Thương hiệu: SanKen
  Xuất xứ: Tháo máy
  HOTLINE: 0971 117 589
 • TDA7294V TDA7294 IC khuếch đại ampli (TM)

  48.500 VND
  TDA7294V TDA7294 IC khuếch đại ampli (TM)
  Mã: TDA7294
  Kiểu chân: cắm
  Hãng sx: ST
  Dùng cho: Vật tư ampli
  Mã kho: TDA7294-TM-688
  HOTLINE: 0971 117 589