So sánh sản phẩm
VẬT TƯ QUẠT ĐIỆN-QUẠT SƯỞI
 • Tụ 3.5uF 450VAC 2 dây

  10.500 VND
  Tụ 3.5uF 450VAC 2 dây
  Mã: CBB61_3.5uF450VAC
  Dùng cho: vật tư quạt điện, vật tư điều hòa
  HOTLINE: 0971 117 589
 • BA8206BN3L DIP20 IC điều khiển quạt(TM)

  7.000 VND
  BA8206BN3L DIP20 IC điều khiển quạt(TM)
  Mã: BA8206BN3L
  Kiểu chân: 20 chân cắm DIP-20
  Thương hiệu: BEC
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • BA8207BA4KS DIP20 IC điều khiển quạt(TM)

  7.000 VND
  BA8207BA4KS DIP20 IC điều khiển quạt(TM)
  Mã: BA8207BA4KS
  Kiểu chân: 20 chân cắm DIP-20
  Thương hiệu: BEC
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • BA8206BA4 DIP20 IC điều khiển quạt(TM)

  7.000 VND
  BA8206BA4 DIP20 IC điều khiển quạt(TM)
  Mã: BA8206BA4
  Kiểu chân: 20 chân cắm DIP-20
  Thương hiệu: BEC
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • BA8206BA4L DIP20 IC điều khiển quạt

  7.000 VND
  BA8206BA4L DIP20 IC điều khiển quạt
  Mã: BA8206BA4L
  Kiểu chân: 20 chân cắm DIP-20
  Thương hiệu: BEC
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ 5uF 450VAC 5uF 2 dây

  11.000 VND
  Tụ 5uF 450VAC 5uF 2 dây
  Mã: CBB61-5uF450VAC
  Dùng cho: vật tư quạt điện, vật tư điều hòa
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ 0.5uF 630VAC 2 dây

  20.500 VND
  Tụ 0.5uF 630VAC 2 dây
  Mã: CBB61-05uF630VAC
  Tag: tụ quạt 0.5uF 450VAC, tụ điều hòa 0.5uF 630VAC
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ 1.2uF 630VAC 2 dây

  21.000 VND
  Tụ 1.2uF 630VAC 2 dây
  Mã: CBB61-1.2uF630VAC
  Dùng cho: vật tư quạt điện, vật tư điều hòa
  Tag: tụ quạt 1uF 450VAC, tụ điều hòa 1uF 630VAC
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ 4uF 450VAC 4uF 2 dây

  12.000 VND
  Tụ 4uF 450VAC 4uF 2 dây
  Mã: CBB61-4uF450VAC
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ 3uF 450VAC 3uF 2 dây

  10.500 VND
  Tụ 3uF 450VAC 3uF 2 dây
  Mã: CBB61-3uF450VAC
   
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ quạt CBB61 6uF 450V 6uF

  25.000 VND
  Tụ quạt CBB61 6uF 450V 6uF
  Mã: CBB61-6uF450V
  Kiểu chân: 2 dây
  HOTLINE: 0971 117 589
 • Tụ quạt CBB61 15uF 450V 15uF

  46.000 VND
  Tụ quạt CBB61 15uF 450V 15uF
  Mã: CBB61-15uF450V
  Kiểu chân: 2 dây
   
  HOTLINE: 0971 117 589

Hiển thị từ 1 đến 12 trên 20 bản ghi - Trang số 1 trên 2 trang